Beslutshjälp

Hur hittar jag den mest lämpliga klimatiseringslösningen?

För att realisera komplexa produktionsprocesser monteras känsliga och alltmer effektiva komponenter vars livslängd avgörs av rätt klimatisering.

Vilken klimatiseringsmetod lämpar sig bäst för din anläggning?

Vätskekylning med luft/vatten-värmeväxlare eller kylning med kylaggregat eller omgivningsluft? Behöver du kanske ett värmeelement för apparatskåp? För att hitta en passande energieffektiv klimatiseringslösning för din anläggning krävs det en övergripande genomgång eftersom det är nödvändigt att ta hänsyn till många olika aspekter. Det kan till exempel vara omgivningsförhållandena på den plats där din anläggning befinner sig. Är det fuktigt? Dammigt? Varmt? Vad för kyleffektsbehov finns det överhuvudtaget?

Hänsyn måste naturligtvis även tas till faktorer som uppställningstyp (fristående eller integrerad), värmebortföring (passiv eller aktiv) eller den tillåtna bullernivån.

Visste du redan ...?

... att du kan förlänga livslängden för komponenterna i apparatskåpet avsevärt med rätt klimatisering?

Den ökande packningstätheten i apparatskåp kan leda till en enorm ökning av förlusteffekten i skåpen!

Tumregel: En höjning av drifttemperaturen med 10 °C förkortar livslängden med hälften och fördubblar mängden funktionsavbrott.

Fältstudie

Inom ramen för en fältstudie undersökte Rittal ungefär 400 installationer och hur dessa klimatiseringslösningar normalt installeras i den praktiska industriella verksamheten. I samband med detta visade sig många fel som hade kunnat undvikas med en optimal planering och riktiga verktyg.

För att effektiva klimatiseringslösningar ska kunna ge optimal effekt med minsta möjliga energiförbrukning måste klimatiseringen planeras riktigt.

Typiska fel på grund av felaktig klimatisering:

 • Vid 64 % av installationerna låg de varma komponenterna inte i luftströmmen mellan klimataggregatets utlopp och inlopp
 • 50 % av de observerade aggregaten har en belastning på under 20 %
 • Vid 93 % av installationerna ordnades/installerades inte en målinriktad kalluftsstyrning
 • 40 % av aggregaten hade kraftigt nedsmutsade filtermattor och var otillräckligt underhållna
 • Vid 18 % av installationerna var klimataggregatets ut- eller inlopp inte fritt från hinder
 • 19 % av installationerna hade luftkortslutning

Översikt över klimatiseringstyperna beroende på omgivningsförhållandena

De olika klimatiseringstyperna utmärker sig med olika kännetecken och har många olika fördelar.

Aggregat för kylning med omgivningsluft är mycket lämpliga för att föra bort värmebelastningar på ett mycket ekonomiskt sätt. Förutsättningen är dock en relativt ren omgivningsluft med en temperatur som ligger under apparatskåpets önskade inre temperatur.

Förutsättningar:

 • Användning i en relativt ren omgivningsluft
 • En omgivningstemperatur som är lägre än den önskade innertemperaturen i apparatskåpet

Fördelar:

 • Mycket energieffektiv
 • Ekonomisk och snabb installation
 • Det behövs ingen infrastruktur hos kunden

Läs mer

Med kylaggregat hålls apparatskåpets innertemperatur på en konstant nivå och är oberoende av omgivningstemperaturen. Luftstyrningen uppfyller individuella krav. Tack vare två separata kretsar tränger inget damm in i skåpet.

Förutsättningar:

 • Användning även i varm eller dammig omgivningsluft
 • En omgivningstemperatur som är lika hög eller högre än den önskade innertemperaturen i apparatskåpet

Fördelar:

 • Tack vare två separata kretsar tränger inget damm in i skåpet
 • Apparatskåpets innertemperatur hålls på en konstant nivå
 • Mycket energieffektiv med den innovativa kylaggregatserien Blue e+

Läs mer

Effektiv vätskekylning används överallt, där det fordras en hög kylbelastning, som t.ex. vid process - och maskinkylning eller vid avledning av förlusteffekt från apparatskåp via luft/vatten värmeväxlare. En rumslig åtskillnad mellan alstring av kyla och processkylning är möjlig med hjälp av vätskekylning.

Förutsättningar:

 • Användning även när omgivningsluften är korrosiv och oljehaltig
 • Omgivningstemperaturen kan vara högre eller lägre än apparatskåpets önskade innertemperatur
 • På uppställningsplatsen måste en kylvattenförsörjning vara säkerställd

Fördelar:

 • Temperaturnoggrannhet med ytterst hög precision (konstant vattentemperatur)
 • Kylning av apparatskåp och verktygsmaskin möjlig
 • Kan även användas vid mycket höga omgivningstemperaturer
 • Värmeväxlare och Chiller kan enkelt skiljas åt rumsligt och därför uppstår ingen spillvärme i rummet

Ta reda på mer

I synnerhet vid placering utomhus utgör kondensbildning en särskild risk för styrelektroniken. Olika effektklasser säkerställer, att den rätta värmeeffekten alltid står till förfogande.

Förutsättningar:

 • Oberoende av omgivningsluften och -temperaturen utanför apparatskåpet

Fördelar:

 • Jämn fördelning av varm inomhusluft
 • För låga temperaturer i ställverk undviks
 • Förhindrad kondensbildning och därmed skydd mot korrosion

Ta reda på mer

Optimalt avstämda komponenter anpassar klimatiseringskomponenterna perfekt till de önskade kraven. Vare sig det gäller riktad luftstyrning, exakt styrning av apparaterna eller lämpligt förbrukningsmaterial.

Fördelar:

 • Klimatiseringskomponenternas effektivitet och säkerhet kan dessutom höjas genom övervakning, reglering och individuell luftstyrning

Till produkten

Postnummer

Hur kan du minska ditt CO2-avtryck och spara rena pengar?

En bidragande faktor är användningen av energieffektiva lösningar inom apparatskåps- och processklimatisering. Här lönar det sig i många fall att byta ut äldre utrustning mot nya, energieffektiva lösningar.

Förutom betydande besparingar i energiförbrukning kan även underhållskostnader sparas in. Således påverkas de senaste klimatiseringslösningarna garanterat inte av nästa steg i F-gasförordningen och krav i samband med denna.

Ta reda på mer

Fler videofilmer:

Blue e+ integreringslösning och takmontering

Upptäck fördelarna med att bygga in kylaggregat i VX25 och som takmonterad variant

Blue e+-Chiller

Upptäck världens effektivaste Chiller-serie

Blue e+ kylaggregat 1,6 kW

Upptäck fördelarna med den nya prestandaklassen för kompakta kapslingar och skåpsystem

Takfläktar

Ta reda på om funktion och fördelar med Rittals takfläktar

Ytterligare nedladdningar:

För effektiva utomhuslösningar
Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL typ 3R/4

World’s first
e+ principen

Takmonterat kylaggregat Blue e+
Integrationslösning VX25

Blue e+-kylare
Med e+-principen

Den digitala uppgraderingen för kylaggregat i serien Blue e
Blue e IoT-adapter

Behovsanpassad kyleffekt med hög effektivitet
Chiller Blue e

Efter nya NEC 2017
Maskingodkännanden i Nordamerika

Referenser

Bosch Rexroth

50 procent lägre energiförbrukning

Verktygsmaskinernas energibehov får inte underskattas. Hela 15 procent av behovet kommer från kylningen till apparatskåpen och spindlarna. Att energiförbrukningen med Rittals nya Blue e+-kylare blir betydligt lägre har klargjorts genom en...

Xylem Services GmbH

Sänkta driftkostnader med Rittals Blue e+-kylaggregat

Xylem har därför valt Rittals Blue e+-kylaggregat för att kyla sin anläggning och kan därmed spara ett femsiffrigt belopp på bara ett år.

Ford Motorenwerke

Service- och effektivitetskontroll av kylaggregat erbjuder besparingsmöjligheter

Ford Motorenwerke i Köln fick stoppa verksamheten upprepade gånger under ett år på grund av att det var fel på kylaggregaten. Man accepterade därför mer än gärna Rittals erbjudande om att utföra en leverantörsoberoende inventering av alla kylaggregat...