Luftstyrning

riktad kalluftstyrning för att förhindra värmefickor. Speciellt lämplig vid tätt packade elektriska komponenter i kopplingsskåpet.