Täckplatta för filterfläkt/utblåsningsfilter

Om befintliga montagehål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan täckplåten användas i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.