Frontgaller 2 HE för tvärströmsfläkt

Frontgaller 2 HE för tvärströmsfläkt, för avledning av den varma luften i den övre delen av skåpet. Två galler kan användas vid egenkonvektion.