Montering, installation och idrifttagning

Satsa på tillverkarkompetens

Vårt värdelöfte för din IT

Moderna IT-anläggningar är hjärtat i många företag. När datavolymen blir allt större och allt mer komplexa är det viktigare än någonsin att den digitala infrastrukturen alltid är klar för användning och fungerar tillförlitligt. Förlita dig därför på den beprövade Rittal Service som utför den första installationen av din IT. Med tillverkarens kompetens säkerställer Rittal IT-service hela systemfunktionen för din IT-lösning.

 • Omfattande handledning från utformning till eftermarknadsservice – och mycket mer
 • Tillförlitlig support för dina IT-anläggningar via professionell Lifecycle Management
 • Högkvalificerade servicetekniker och infrastrukturspecialister
 • Grundläggande kunskaper med tillverkarkompetens
 • Webbaserade och automatiserade serviceprocesser
 • Hög tillgänglighet till originalreservdelar

Implementering

Baserat på den individuella utformningen utför erfarna servicetekniker en fullständig första installation av din IT. Med tillverkarens kompetens säkerställer Rittal IT-service hela systemfunktionen för din IT-lösning. När de definierade strukturerna och processerna implementeras specificeras alla regler och mål i nära samråd med dig och din centrala projektledare – så att de uppfyller era önskemål och krav.

 • Uppbyggnad och montering av OT-infrastruktur (Operational Technology)
 • Installation av vattenrör/köldmedelsledningar, strömförsörjning, strömfördelning, säkring (UPS/reservkraftsystem)
 • Installation och konfiguration av DCIM-mjukvaran RiZone (Data Center Infrastructure Management)
 • Installation av fysiska säkerhetslösningar
 • Instruktioner och utbildning av din personal

Idrifttagning

För att säkerställa att allt uppfyller konceptioneringen testas alla funktioner hos din OT- och IT-infrastruktur ingående under idrifttagningen. På så sätt kan du vara säker på att anläggningen fungerar exakt som den ska i olika driftlägen.
Om du behöver en nödfalls- och drifthandbok kan vi tillhandahålla en omfattande dokumentation.

 • IT-lasttest
 • Funktionstest inkl. anslutning till byggnadens kontrollsystem, larmmeddelandekedja, redundanskopplingar
 • Kontroll av fjärrövervakningssystemet
 • Framtagning av idrifttagningsprotokoll
 • Överlämnande av drift- och IT-säkerhetskoncept
 • Projektöverlämning