Teknisk kompetanse

Kunnskapsbase med informasjon om forskjellige emner

Kunnskapsbase

Teknisk kompetanse

Her finner du informasjon om våre produktgodkjenninger, Rittal overflatebeskyttelse, vår kvalitetsstyring, EDI, Rittal EMC-konseptet og våre retningslinjer for håndtering.

Produktgodkjenninger

Vi prøver og tester i Rittals sertifiserte kvalitetslaboratorium i henhold til alle kjente internasjonale standarder. For å oppfylle kravene i disse standardene må et apparatskap bestå opptil 20 forskjellige tester.

Godkjenninger

Rittals produkter oppfyller de høyeste internasjonalt anerkjente kvalitetsstandarder

Alle komponenter gjennomgår de strenge testene iht. internasjonale forskrifter og standarder. Den gjennomgående høye produktkvaliteten sikres gjennom et omfattende kvalitetsstyringssystem. Regelmessige produksjonskontroller av eksterne...

CE-samsvar

CE-merking av tomme Rittal apparatskap

Når det gjelder CE-merking, er tomme apparatskap i samsvar med gjeldende EU-direktiv, hvor merkeplikt gjelder iht. lavspenningsdirektivet 2014/35/EU med utgangspunkt i typetesting i henhold til DIN EN 62208.

Rittal overflatebeskyttelse

Rittal bruker ny teknologi til overflatebehandling. Takket være nano-lakkering har Rittal-produkter allerede høyest mulig korrosjons- og overflatebeskyttelse.

Rittal utvikler og tester nye metoder for å optimalisere holdbarhet, funksjon og sikkerhet for sine produkter. Ved hjelp av nano-lakkering setter verdenslederen innen kapslings- og apparatskapteknologi nye standarder innen overflateteknologi.

RiNano

Innovativ overflatebeskyttelse

Som en genuin nyvinning innen overflateteknologi er denne teknologien perfekt løsning for stål-, sink- og aluminiumsoverflater. Den gir et ekstremt jevnt belegg med betydelig forbedret korrosjonsbeskyttelse for belagte overflater. Nanoforseglingen...

Overflater pluss

Utvidet testmetode fra Rittal

Med den utvidede testprosedyren – Overflatebeskyttelse Pluss – testes materialene på systemnivå. Dvs. at hele produktet, og ikke bare den enkelte delen, gjennomgår testprosedyren for de respektive bruksområdene.

Anti-fingeravtrykk/antigraffiti

Smuss har ingen sjanse

De gamle grekerne visste det: Vårt univers består av små partikler. I dag drar forskere nytte av denne kunnskapen. Nanoteknologi hindrer inntrengning i atmosfære, og dermed forhindrer man endringer i materialstrukturene i...

Rittal lakkeringsstruktur

Optimal overflatebeskyttelse

Den tredoble behandlingen av overflaten gir optimal korrosjonsbeskyttelse og er bestandig mot mineraloljer, smøremidler, bearbeidingsemulsjoner og løsemidler, som for eksempel brukes til rengjøring.

QM informerer

Informasjon om IP- og NEMA-kapslingsgrader, ECB•S-sertifisering, kvalitetsstyring og miljøvern hos Rittal.

Laboratorietestet kvalitet

Rittal kvalitetsstyring på tvers av alle grenser

Bruksområdene for innovative Rittal-produkter blir mer og mer mangfoldige – og kravene blir stadig mer komplekse.

Produktmiljøvern hos Rittal

Informasjon om miljøvern hos Rittal

Mer kunnskap

EMC-konsept

For optimal elektromagnetisk kompatibilitet

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter finnes overalt. Også for apparatskap og omsluttende kapslinger. Dette elektromagnetiske miljøet kan forstyrre tekniske installasjoner. I tillegg kan enhetene...

EDI

Elektronisk utveksling av standard forretningsprosesser mellom to selskaper

Hva er EDI? EDI står for «Electronic Data Interchange» og er den elektroniske utvekslingen av standard forretningstransaksjoner mellom to selskaper.

UKCA marking

Rittal will meet requirements for all products

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) left the European Union on 31 January 2020. The Withdrawal Agreement defined a period during which the rules of the EU single market continued to be applicable in the UK, i.e. until 31...

Retningslinjer for håndtering

Retningslinjer for transport og lagring

Rittal products must always be stored and shipped with due care in accordance with these guidelines.