Til den nye hjemmesiden www.rittal.no
Handlekurv

Verdens første.

Blue e+ kjøleaggregat - den ultimate effektivitet.

Energibesparelser opp till 75%

Opplev det nå

Topp referanser!

Fordeler for kundene
  • Luftkjøling Apparater for kjøling med omgivelsesluft er godt egnet for å lede bort varmelaster på en økonomisk måte. Forutsetning: Relativt ren omgivelsesluft, temperaturer som ligger under ønsket temperatur inne i apparatskapet. Luftkjøling
  • Kjøleaggregater Temperaturen inne i apparatskapet holdes konstant ved hjelp av kjøleaggregater, den er uavhengig av omgivelsestemperaturen. Luftstyringen tilfredsstiller individuelle krav. To kretsløp som er skilt fra hverandre, hindrer at støv kommer inn i skapet. Kjøleaggregater
  • Væskekjøling Effektiv væskekjøling brukes over alt hvor høy kjølekapasitet er påkrevd, som f.eks. i prosess- og maskinkjølingen eller for å lede bort tapseffekt fra apparatskapene via luft/vann-varmevekslere. Væskekjøling
  • IT-Cooling Klimakonseptene fra Rittal dekker alt fra kjøling av enkelt-rack til hele datasentre. Da stor sikkerhet og effektivitet i fokus. IT-Cooling
  • Varmeelementer Varmeelementer sørger for at riktig varmeeffekt alltid er tilgjengelig for å unngå kondensdannelse spesielt ved plassering utendørs. Varmeelementer
  • Utendørsklimatisering Funksjon og sikkerhet – i alt slags vær. Våre utendørsskap er ideelle for bruk utendørs. I tillegg til de spesielt energieffektive kjøleenhetene, kan man f.eks. montere filtervifter med sprutvannsdeksel, varmeelement eller Blue e+ Chiller med opsjonen „Outdoor“. Utendørsklimatisering
  • Tilbehør for klimatisering Optimalt avstemte komponenter tilpasser klimatiseringskomponentene perfekt til de ønskede kravene. Effektiviteten og sikkerheten til klimatiseringskomponentene kan økes ytterligere gjennom overvåking, regulering og individuell luftstyring. Tilbehør for klimatisering

Dimensjonering

RiTherm

Beregn ditt kjølebehov og velg optimalek klimastyringskomponenter uten problemer.

Nedlastinger

Klimastyringsverktøy

Nedlasting