Til den nye hjemmesiden www.rittal.no
Handlekurv

Strømfordeling

Sikker kraftdistribusjon på oljeplattform

Oljeutvinningssteder offshore stiller høye krav til utstyret som brukes. Typiske krav omfatter høyest mulig grad av sikkerhet i driften av anlegget og GL (Germanischer Lloyd) sertifisering. Oljeproduksjonsplattformer som drives ubemannet, for eksempel i tilfelle Dragon Oil, er spesielt krevende.

Les artikkel!