Til den nye hjemmesiden www.rittal.no
Handlekurv

Retningslinjer

Retningslinjer for transport og lagring

Som et generelt prinsipp skal Rittals produkter lagres og transporteres forsiktig i samsvar med disse retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder for alle enkeltpersoner og selskaper som er involvert i transportkjeden.