Til den nye hjemmesiden www.rittal.no
Handlekurv

Global Sourcing

Å etablere langsiktige samarbeidsformer til våre leverandører er et av våre mål. Som konkurransefortrinn ser vi kvalitet, leveringsdyktighet og pris, men også å gi kunden hurtig teknisk bistand.

Slik lyder Rittals sjuende foretaksfilosofi – den er ledetråden for vår Globale innkjøpsvirksomhet. Vi etterstreber best mulige priser, kvalitet, tilgjengelighet og innovasjon. Dette skjer i nært samarbeid med interne samarbeidspartnere spesielt innen forskning og utvikling, kvalitetsstyring og produksjon samt med eksterne samarbeidspartnere – våre leverandører.

Global sourcing worldwide