Modul za provođenje kabela za kućište za poslužiteljski sklop s priključkom za nosivu konzolu promjera 130 mm

    Modul za provođenje kabela za kućište za poslužiteljski sklop s priključkom za nosivu konzolu promjera 130 mm
    Modul za provođenje kabela za kućište za poslužiteljski sklop s priključkom za nosivu konzolu promjera 130 mm

    Korištenje otvora za montažu CP-L, okruglo za kućišta montirana na zid za zabrtvljeno uvođenje kabela, može se naknadno dograditi kod već uvedeni kabela.
Model No. Name
CP 6052.500 Modul za provođenje kabela
+
[X] Close

Required