Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Næringsmiddelsikkerhet, hygiene og digitalisering

Krevende produksjonsvilkår, økt vektlegging av næringsmiddelsikkerhet og fremskridende digitalisering skaper store utfordringer for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

I tillegg til hygiene og prosessikkerhet er ressursforbruk og bærekraftighet avgjørende konkurransefaktorer i næringsmiddelbransjen.

Komplette løsninger for hygieniske produksjonsprosesser

Rittal tilbyr en skreddersydd portefølje med apparatskap for alle hygienesoner samt produkter og løsninger for CO₂-redusert produksjon og sikker og fullstendig sporing av data.

De gjennomtenkte systemløsningene er tilpasset alle aktuelle normer, forordninger og retningslinjer, og muliggjør hygienisk forsvarlig produksjon.

Her må hygiene og driftssikkerhet alltid betraktes som et totalsystem: Like viktig som en tetnings bestandighet overfor rengjørings- og desinfeksjonsmidler er optimaliserte apparatskap, betjeningsskap og klimatisering.

  • Med Rittal klimatiseringsløsninger med inntil 75 prosent lavere energiforbruk og maksimal fleksibilitet takket være egnethet for ulike spenninger
  • Med RiLine Compact for effektiv strømfordeling
  • Takket være fremtidsrettet Smart service Konsepter for økt anleggstilgjengelighet og serviceeffektivitet

Hygienic Design, garantert økt renslighet