Handlekurv

IP kapslingsgrader

Kapslingsgrader iht. IEC 60 529
(EN 60 529)

IP-kapslingsgraden kjennetegnes av 2 tall:

Graden av beskyttelse for beskyttelse mot kontakt og fremmedlegemer: Første karakteristiske siffer

Første karakteristiske siffer Beskrivelse Forklaring
1 Beskyttet mot faste fremmedlegemer med en diameter på 50 mm og større Objektproben, en sfære på 50 mm i diameter, må ikke trenge helt inn 1).
2 Beskyttet mot faste fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm og større Objektproben, en sfære på 12,5 mm i diameter, må ikke trenge helt inn 1).
Den leddede testfingeren kan trenge inn opp til lengden sin på 80 mm, men tilstrekkelig avstand må overholdes.
3 Beskyttet mot faste fremmedlegemer med en diameter på 2,5 mm og større Objektproben, en sfære på 2,5 mm i diameter, må ikke trenge inn i det hele tatt 1).
4 Beskyttet mot faste fremmedlegemer med en diameter på 1,0 mm og større Objektproben, en sfære på 1,0 mm i diameter, må ikke trenge inn i det hele tatt1).
5 Støvbeskyttet Inntrengning av støv er ikke helt forhindret, men det må ikke komme inn så mye støv at det påvirker driften av enheten eller sikkerheten.
6 Støvtett Ingen inntrengning av støv ved et bestemt vakuum på 20 mbar inne i kapslingen.

1) Hele diameteren til objektproben skal ikke passere gjennom en åpning i kapslingen.

Graden av beskyttelse for beskyttelse mot vann: Andre karakteristiske siffer

Andre karakteristiske siffer Beskrivelse Forklaring
1 Beskyttet mot vertikalt fallende vanndråper Vertikalt fallende dråper skal ikke ha skadelige effekter.
2 Beskyttet mot vertikalt fallende vanndråper når kapslingen er vippet opp til 15° Vertikalt fallende dråper må ikke ha noen skadelige effekter når kapslingen vippes opp til 15° på hver side av vertikalen.
3 Beskyttet mot vannsprut Vannsprut ved en vinkel på opp til 60° på hver side av vertikalen, skal ikke ha noen skadelige effekter.
4 Beskyttet mot vannsprut Vannsprut på kapslingen fra alle retninger skal ikke ha skadelige effekter.
5 Beskyttet mot vannstråler Vannstråler rettet mot kapslingen fra alle retninger skal ikke ha skadelige effekter.
6 Beskyttet mot kraftige vannstråler Kraftige vannstråler rettet mot kapslingen fra alle retninger skal ikke ha skadelige effekter.
7 Beskyttet mot virkningene av midlertidig nedsenking i vann Vannet må ikke trenge inn i en slik utstrekning at det oppstår skadelige virkninger når kapslingen nedsenkes midlertidig i vann under standardiserte trykk- og tidsbegrensninger.
8 Beskyttet mot virkningene av midlertidig nedsenking i vann Inntrengning av vann i slike mengder at det forårsaker skadelige effekter skal ikke være mulig når kapslingen kontinuerlig senkes ned i vann under forhold som skal avtales mellom produsenten og brukeren. Forholdene må imidlertid være vanskeligere enn for karakteristikk tall 7.
9 Vann under høytrykks/dampstrålerengjøring Vann rettet mot kapslingen fra alle retninger under kraftig økt trykk må ikke ha skadelige virkninger.

Eksempel på en kapslingsgrad, f.eks IP 43:
Første karakteristiske siffer = 4:
Beskyttet mot faste fremmedlegemer med en diameter på 1,0 mm og større

Andre karakteristiske siffer = 3:

Beskyttet mot vannsprut