Handlekurv

Rittal styrker samarbeidet i Skandinavia for fortsatt vekst

Downloads Dokument Bilde

05.04.2017. Rittal Norge, Sverige og Danmark har siden 2011 hatt ett tett samarbeid med felles lager, innkjøp logistikk og marketingfunksjoner. For å styrke vår markedsposisjonen ytterligere har vi nå tatt samarbeidet ett skritt videre», forteller Skandinavisk sjef Ole Sverre Spigseth.

Vi går nå fra å være tre samarbeidende selskaper med tre forskjellige daglige ledere, til å bli tre selskap med en samlet Skandinavisk toppledergruppe”, fortsetter Spigseth. ”Hensikten med dette er å få en struktur som sikrer enda tettere faglig samarbeid og utnyttelse av kompetanser, best practice, på tvers av landegrensene, og samtidig opprettholde lokal, nasjonal tilstedeværelse”, skyter Hassan Soussi inn. Danske Soussi er Skandinavisk Salgs og Markedsdirektør for industriprodukter, det største forretningsområdet for Rittal i Skandinavia, med nærmere 45 ansatte og en omsetning på 50 millioner €. ”Vi har skapt en struktur som ivaretar høyest mulig fokus på kunde og sikrer at alle aktiviteter vi gjør skaper høyest mulig verdi for kunde”, fortsetter Soussi som legger til at et viktig prinsipp i organiseringen er at alle kunder fortsatt skal møte ansatte på sitt eget morsmål når de ringer eller får besøk av Rittal.

”Vår kompetanse og lokale tilstedeværelse er vårt viktigste konkurransefortrinn”, forteller Håkan Persson, Salgs og Markedsdirektør for IT-infrastruktur, ”og dette skal vi ta vare på og videreutvikle og sikre at våre kunder får best mulige bransjetilpassede løsninger Derfor medfører heller ikke omstruktureringen noen nedskjæringer i antall ansatte, vi kommer derimot til å ansetter flere bransjeeksperter og prosjektledere”.

”Den nye strukturen innebærer at vi går fra å være organisert etter geografi (land) med noen felles funksjoner, til å bli en skandinavisk operativ forretningsenhet organisert etter funksjon på tvers av landegrenser”, forteller Spigseth, som representerer den norske delen av ledelsen. ”Derfor består også ledergruppen av minimum en fra hvert land – per i dag 1 Danske, en Nordmann og tre Svensker. I den videre rollefordelingen har vi først og fremst fokusert på kompetanse og deretter best mulig geografisk spredning, men viktigst av alt: Sikre at våre kunder får tilgang til all kompetanse i Skandinavia, via sitt eget morsmål”, avslutter Spigseth.

Bildetekst:

Den Skandinaviske ledelsen i Rittal, fra venstre Håkan Persson, Hassan Soussi, Ole Sverre Spigseth, Kent Frennesson og Ann-Marie Nyström.