Handlekurv

Nytt kjøleaggregat hos SKF forbedrer energieffektiviteten

27.06.2017. SKF har testet det nye kjøleaggregat Blue e+ fra Rittal. Resultatet er imponerende. Energieffektiviteten økte med 76,5 prosent, i tråd med de høye forventningene.

– Det er en betydelig reduksjon på en enkelt enhet, og de som har sett resultatene har vært positive, sier Sofia Ingelsson, energikoordinator ved SKF i Göteborg.

Ny teknologi for behovsstyrt kjøling
Kjøleaggregatet Blue e+ er designet med en ny inverter- og heat pipe teknologi for klimakontroll av kapslinger innen automasjon og elektronikk. Teknologien gir en behovsstyrt kjøling som både senker energibehovet og gir en mer stabil temperatur i kapslingen.

Funksjonen ble evaluert i en felttest på SKF, som er en av verdens ledende leverandør av rullelager, tetninger, mekatronikk, service og smøresystemer. Det nye kjøleaggregatet ble sammenlignet under drift med et tidligere kjøleaggregat fra Rittal, og testen ble gjennomført med de samme betingelser i et styreskap som brukes ved produksjon i Gøteborg. Det ble testet endringer i energibehov og temperaturfaktorer.

Kostnadseffektiv teknologi
Det var overraskende hvor energieffektivt det nye kjøleaggregatet er. Energieffektiviteten ble forbedret i henhold til Rittals test med 76,5 prosent, som i løpet av et år gir en anslått energibesparelse på drøyt 3 300 kilowatt timer.

– I produksjon fungerer det nye kjøleaggregatet akkurat som tidligere aggregat. Med det er vi fornøyd, og vi har derfor ikke gjort noen videre vurdering av andre forbedringer til produktet. Det positive for oss er det lave forbruket som vi ser i testen. Blue e + er et godt valg sammenlignet med Rittals tidligere versjon av kjøleaggregat, sier Sofia Ingelsson.

Bedre for komponentene
Temperaturstabiliteten er også tydelig i en betydelig reduksjon av temperaturvariasjoner. Utløpsluften fra Blue e + har bl.a. høyere temperaturverdier enn det sammenlignbare kjøleaggregatet. Dette medfører redusert termisk spenning på komponenter i koblingsskapet.

– Klimakontroll er viktig for oss, og nå vet vi at vi kan bruke kjøleaggregatet i vår produksjon. Først og fremst kan det bli aktuelt ved kjøp av nytt utstyr, sier Sofia Ingelsson.

Bildetekst:
Installasjon ved SKF i Gøteborg. I produksjonen har Rittal testet det nye kjøleaggregatet Blue e+, resultatet er imponerende. Energieffektiviteten økte med 76,5 prosent. Foto: SKF.