Handlekurv

Det nye gulvskapsystemet VX25 gjør det enklere for tavlebyggerne

13.09.2018. Et konsekvent 25 mm hullmønster i skapet og fullstendig symmetri innebærer at det er flere deler som er felles. Det igjen betyr totalt færre komponenter og dermed mindre behov for lagringsplass hos tavlebyggerne.

Når skapene rekkemonteres, fortsetter det 25 mm hullmønsteret horisontalt inn i tilstøtende skap. Dermed kan for eksempel skinner monteres over flere skap. Det betyr at installasjonsplassen kan utvides mye mer fleksibelt. Installasjonskomponenter for de vertikale rammeprofilene passer nå også inn i skapenes takseksjon og bunnområde.

Disse og andre rekkemonteringsalternativer kan nå implementeres med 40 prosent mindre utvalg av stansede seksjoner med eller uten monteringsflenser. På denne måten kan kostnader knyttet til lagring og logistikk reduseres vesentlig.

Mer plass

Samtidig gir den nye rammeprofilen 20 mm mer plass i skapet, installasjonsplass som nå er tilgjengelig for installasjon av komponenter. Avhengig av anvendelse og valg av komponenter, kan dette innebære at et mindre gulvskap kan velges, som igjen betyr lavere kostnader.

Enklere montering

En betydelig reduksjon av kompleksiteten har også innvirkning på montering og demontering av dørene. Dette arbeidet kan nå utføres av én enkelt person uten verktøy. Døren henges ganske enkelt på hengselet. Hengselet er utformet slik at døren automatisk sikres når den er lukket, slik at den ikke kan løftes av.

Alle vanlige låsesystemvarianter vil kunne brukes fremover. Elektroniske låsesystemer, som brukes i stadig større utstrekning som følge av økte sikkerhetskrav, kan også lett monteres. Det er ikke behov for ytterligere bearbeidelser av døren, ettersom de bøssingene som trengs for kablene, allerede er der.

Rekkemontering med færre deler

Bildetekster

Det nye VX25 gulvskap fra Rittal bidrar til å redusere kompleksiteten i kapslingssystemer ved hjelp av et konsekvent 25 mm hullmønster og fullstendig symmetri.

En betydelig reduksjon av kompleksiteten har også innvirkning på montering og demontering av dørene. Dette arbeidet kan nå utføres av én enkelt person uten verktøy.

Det nye gulvskapsystemet VX25 krever langt færre deler.