Handlekurv

Kjøling med hygienisk design for næringsmiddelindustrien

10.12.2018. Rittal har oppgradert sine luft/vann-varmevekslere for kjøling av kapslinger. Nå finnes det to varianter til bruk også i produksjonslokaler som krever hygienisk utforming, for eksempel i næringsmiddelindustrien.

Varmevekslerne er et perfekt supplement til Rittal Hygienic Design serien. De er spesielt beregnet til produksjonsmiljøer der det er behov for effektiv kjøling, og der maskiner, utstyr og komponenter må tåle daglig rengjøring med høytrykks- og dampvask. Alle overflater i Rittal Hygienisk Design serien er lette å rengjøre, og/eller de er konstruert for å hindre at de forurenses. Den hygieniske utformingen bidrar til å garantere næringsmidlenes sikkerhet.

Effektiv klimatkontroll

Væskekjøling er en effektiv løsning for å sikre temperaturen rundt elektronikken i styrings- og kontrollutstyr. Vann har en høyere varmekapasitet enn luft, og derfor kan vann føre bort selv store mengder varme. På produksjonsanlegg er det ofte en sentral kjølevannsforsyning, noe som gjør løsningen enkel å implementere.

Rittals luft/vann-varmevekslere til veggmontering kan levere en kjøleeffekt på enten 0,65 kW eller 1,2 kW.

Modifisert design

For den hygieniske funksjonen har Rittal modifisert designet på flere punkter. For eksempel er festet på kapslingsveggen med gjengede bolter og muttere utformet slik at skruefestet ikke er synlig fra utsiden. Kapslingen er laget av rustfritt stål med en børstet kornstørrelse på 400, noe som gir en overflateruhet Ra på mindre enn 0,8 μm. Den glatte overflaten er lett å rengjøre og desinfisere. Det er ingen områder som er vanskelige å rengjøre, og hvor det kan forekomme forurensning.

En silikonforsegling mellom luft/vann-varmeveksleren og kapslingen forhindrer overføring av fargestoffer, smaksstoffer og uønsket lukt. Tetningene er tilgjengelige som reservedeler og kan enkelt skiftes ut i tilfelle av mekanisk skade. De er blåfargede i overensstemmelse med FDA Guideline 21 CFR 177.2600, noe som gjør at de skiller seg tydelig fra forurensning som for eksempel matrester. De flate tetningene på vanntilkoblingene er også farget blå og er geometrisk utformet for å sitte tett. En endestopper i metall hindrer kompresjon av tetningen, slik at kantene ikke kan flytte seg og la forurensende stoffer eller mikroorganismer samle seg.

Testet hygiene

Hyllen i overdelen er vinklet framover med 30 grader. Denne typiske Hygienic Design funksjonen forhindrer at gjenstander stilles på toppen av kapslingen, samtidig som den sikrer at væsker, som vaskemidler og desinfeksjonsmidler, renner raskt av. Med beskyttelsesklasse IP56/59 oppfyller luft/vann-varmevekslerne de høye kravene til høytrykksvask og damprengjøring.

Luft/vann-varmevekslerne, har C-UR- og CSA-godkjenning, noe som gjør dem egnet til internasjonalt bruk. Den hygieniske konstruksjonen er testet av DGUV Food i overensstemmelse med GS-NV 6 (testprinsipper for hygiene). Enhetene samsvarer med DIN EN ISO 14159:2008 og er egnet for bruk i næringsmiddelsektoren i henhold til DIN EN 1672-2:2009.

Bildetext

Bild 2: (fri160405200.jpg): Den blå silikonförseglingen mellan luft/ vattenvärmeväxlaren och kapslingen kan enkelt bytas ut.