Handlekurv

Rittal prisinformasjon

16.12.2019. De siste månedene har Rittal AS foretatt en detaljert gjennomgang av alle kostnadsøkningene som den globale konjunktursyklusen har forårsaket oss i vår kapasitet som et globalt orientert produksjonsselskap. Analysen har tatt hensyn til vår egen produksjon og forsyningskjeden som helhet, inkl. kostnader for logistikk, m

Resultatet av analysen vår, som andre selskaper, er at vi opplever prisøkninger på råvarer, arbeidskraftskostnader, transportkostnader og ikke minst utviklingen i valutamarkedet, hvor Norske kroner det siste året har svekket seg markant mot de store valutaene, som EUR og USD.

Våre mål er:

· Sikre tilgang til forskjellige materialer, komponenter og tjenester vi trenger for å oppfylle leveringsforpliktelsene våre til deg som kunde.

· Effektivisere hele verdikjeden for å forsøke å minimalisere påvirkningen av våre underleverandørers prisøkninger.

Som et resultat av det ovennevnte og innsatsen vi har gjort, vil vi i 2020 justere de fleste av listeprisene våre med i gjennomsnitt 5%, med en relativt stor spredning mellom forskjellige produktområder. Vi håper på forståelse for dette og ser frem til fortsatt godt samarbeid i 2020.

Prisjusteringen trer i kraft fra 1. januar 2020, og vi vil understreke at for bestillinger som er lagt inn før 1. januar 2020, gjelder den gjeldende prisen på bestillingstidspunktet. Alle dine avtalepriser oppdateres automatisk i vårt system,

Med vennlig hilsen

Fredrik Wåhlstrand

VD / Managing Director