Handlekurv

Varsel om forestående prisøkning

20.05.2021. Vi ønsker herved å informere om at Rittal AS vil gjennomføre en generell økning av våre listepriser, gjeldende fra og med 1. juli 2021

Vi har i den siste tiden sett en markant økning i den globale verdiskapningen, som igjen har resultert i kostnadsøkninger fra flere hold, slik som prisøkning på råvarer, økte lønnskostnader og økte transportkostnader.

Heldigvis har den norske krona styrket seg mot euro, som gjør at vi benytter muligheten til å gjennomføre en lavere økning ut i markedet, enn summen av kostnadsøkningene skulle tilsi.

Dette medfører at vi fra og med 1. juli 2021, øker våre listepriser med 2,9%.

Alle dine avtalepriser oppdateres automatisk i vårt system, og deres prisfiler vil være tilgjengelige fra og med 3. mai

Dersom du har spørsmål rundt den forestående prisjusteringen, vennligst ta kontakt via epost, rittal@rittal.no Merk emnefeltet: «Prisjustering 2021»