Edge Computing

Redo för den digitala omställningen med Edge Computing

Data är en viktig tillgång nu och i framtiden, och vars värde bara ökar genom analys och bearbetning. För att kunna utnyttja genererade data måste de bearbetas både snabbt och kontinuerligt. Då gäller det att undvika tidsödande överföring till avlägsna datorhallar. Latenstiderna vid dataöverföring över längre avstånd kan innebära problem, i synnerhet vid tidskritiska tillämpningar.

Här används Edge Computing: Skräddarsydda datorhallar tar över analysen av genererade data direkt vid nätverkets gräns (”edge”) – det vill säga där data genereras. Detta är vitalt för de företag som förbereder sig för den digitala omställningen.

Our performance promise:

  • The Edge Data Center configurator can be used to configure fully fledged turnkey solutions.
  • Micro Data Centres (security safes) provide a high level of protection for your edge application.
  • Security rooms or container solutions ensure maximum security and scalability.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel bygger ut IT-infrastrukturen med Rittals Edge-datorhallar

Med hjälp av avancerade datorhallar från Rittal kan nu thyssenkrupp Steel snabbt och effektivt bygga upp nödvändiga IT-resurser direkt vid produktionsanläggningarna och därmed digitalisera många fler delar av de processer som används för stålproduktion....

Songdo

Smart City i Korea

Smarta städer är uppkopplade och högteknologiska miljöer tänkta att förbättra invånarnas tillvaro, både på arbetet och fritiden, samtidigt som de också blir mer hållbara. Ett utmärkt exempel på detta är en ny stadsdel i den sydkoreanska miljonstaden...

B. Braun

En datorhall som uppfyller industri 4.0-kraven i en handvändning

IT-experterna på B. Braun, en världsledande tillverkare av medicintekniska produkter och läkemedel, stod inför en utmaning: den nya hypermoderna tillverkningsanläggningen krävde att man snabbt byggde ut sin IT-infrastruktur.