Blue e+ för planerare

Optimala urvals-, planerings- och leveransprocesser för maximal hållbarhet!

Högre effektivitet i planeringen:

Enkel och snabb projektering tack vare tillgång till alla data och makron i Eplan Data Portal samtidigt som planeringen och beställningen går snabbare tack vare konfigureringen av kapsling och kylning i RiPanel.

Mer säkerhet i planeringen:

Tack vare standardiserade lösningar i serie står Rittal Blue e+ klimatiseringslösningar och reservdelar till förfogande över hela världen med korta leveranstider.

Mer flexibilitet i planeringen:

Det breda produktutbudet erbjuder en passande lösning för alla användningsområden och tillämpningar inom effektområdet 0,3–5,8 kW. Det stora spänningsområdet och landsspecifika godkännanden garanterar användning över hela världen.

Enklare planering:

Redan i konstruktionsfasen kan man med hjälp av användbara verktyg (Software Therm, Rittal Scan & Service-appen, Quick Finder) snabbt och effektivt planera besparingspotentialen och därmed märkbart hållbara effekter. Enklare hantering av försändelser tack vare tryckt serienummer på förpackningen som sparar både tid och pengar.

Optimal planering av klimatiseringsbehovet för maximal hållbarhet med Rittal Therm

Maximal säkerhet vid utformningen av den optimala klimatiseringen.

Planera optimala prestanda med minsta möjliga energiförbrukning i fyra enkla steg:

 • Enkelt val av olika typer av kapslingar
 • Automatisk bestämning av K-faktor
 • Automatisk beräkning, utformning och urval av kylaggregat
 • Automatisk beräkning av prestandaegenskaper
 • Val av lämpliga produkter (filterfläktar, kylaggregat, luft-/vattenvärmeväxlare, värmeelement)
 • Automatisk utformning av klimatiseringen av en kapsling
 • Integrering av omgivningsparametrar, klimatiseringsberäkning, temperaturbevarande åtgärder och tillbehörslista

Fördelar:

 • Optimera besparingspotentialen redan i planeringsfasen
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Detaljerad dokumentation för maximal säkerhet vid optimal utformning
 • Gränssnitt för EPLAN Pro Panel

Produktgalleri

Kylaggregat i de lägre effektklasserna med den beprövade Blue e+-tekniken erbjuder världens högsta energieffektivitet. Det leder till en betydande minskning av CO2-utsläppen från maskiner och anläggningar. Ett nytt köldmedium ger även 56 % lägre GWP-värde (Global Warming Potential). Blue e+ S finns i ny design och med många smarta funktioner. Använd vår omställningshjälp!

Ta reda på mer

En världsunik CO2-utjämning genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknik. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm. Identiskt monteringshål (påbyggnad, delvis inbyggnad eller inbyggnad) för fyra effektklasser (1,6 kW–5,8 kW).

Ta reda på mer

Energieffektiva och CO2-besparande väggmonterade kylaggregat. Blue e+ kemiutförande i effektklasserna 1,6 kW till 5,8 kW. De ger optimalt skydd för utsatta miljöer genom speciallackering av komponenterna – särskilt inom ramen för tillämpningar där svavelsyra kan finnas som aerosol i luften.

Ta reda på mer

Energieffektiva och hållbara väggmonterade kylaggregat Blue e+ Outdoor i effektklasserna 1,5 kW till 5 kW. De ger optimalt skydd i krävande miljöer tack vare den höga kapslingsklassen på IP 56/UL typ 12/3R/4 och temperaturområdet på -30 °C till +60 °C. Kylaggregatet kan monteras på tre sätt (påbyggnad, delvis inbyggnad och komplett inbyggnad) i exempelvis Toptec-projektlösningar.

Ta reda på mer

Hållbar, flexibel och kompakt: Blue e+ Chiller ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft-/vattenvärmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och inverterteknik. Internationella godkännanden och variabel spänning möjliggör användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys.

Ta reda på mer

Hållbar, flexibel och kompakt: Blue e+ Chiller ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft-/vattenvärmeväxlare. Upp till 70 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och inverterteknik. Internationella godkännanden och variabel spänning möjliggör användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm samt intelligenta kommunikationsgränssnitt ger smidig manövrering och analys.

Ta reda på mer

We are there for you!

Got any questions? Please message us. We'll be delighted to answer all your questions relating to sustainable Blue e+ cooling technology.