datormoln

Datormoln är motorn bakom digitaliseringen

Datormoln gör det möjligt för företag att utnyttja IT-resurser utanför den egna infrastrukturen genom att välja till olika tjänster från IT-leverantörer på nätet (offentliga moln). Det gör det möjligt att klara av till exempel kapacitetstoppar och använda programvara, lagring och plattformar utan att belasta den egna IT-avdelningen med administration och skötsel. Beroende på krav som tillgänglighet, datasäkerhet och anslutning till egna system är det tänkbart att använda offentliga moln, hybridmolnarkitektur och privata moln för företaget.

Lösningarna bygger på en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet, uppkoppling av tjänster och säker dataöverföring.

Klara digitaliseringen genom standardisering

Ta chansen att digitalisera verksamheten med flexibla infrastruktur- och molnlösningar från Rittal och dess systerföretag.

Vårt löfte:

  • Tack vare helhetslösningen ONCITE som är baserad på en skalbar Edge-Cloud-datorhall från Rittal och German Edge Cloud med industriella applikationer som Industrial Analytics, Virtual Factory och Track & Trace
  • Tillsammans med våra partner erbjuder vi infrastruktur- och molnlösningar enligt en ”IT as a Service”-modell.
  • Tillsammans med vårt systerbolag German Edge Cloud och andra partners kan vi med ”Rittal Ecosystem IT” leverera samtliga tjänster som krävs under datorhallens hela livscykel
  • Den öppna systemplattformen RiMatrix NG omfattar hela OT-infrastrukturen och erbjuder total flexibilitet.
  • Med OCP -rack (Open Compute Project) kan investerings- och driftkostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan minskas
  • 21-tumsstandarden med en bredd på 600 mm innebär att utrymmet kan utnyttjas optimalt
  • OCP är den teknik som en av de största Hyperscale-datorhallsoperatörerna har valt

Colocation

Optimala infrastrukturer för colocationslösningar

Samlokalisering är ett mycket viktigt område för operatörer av datorhallar, i synnerhet internet- och molntjänstleverantörer, och är just nu i stark tillväxt.

Industri 4.0

Ökad effektivitet och nya affärsmodeller tack vare den intelligenta fabriken

Företag som skapar en uppkopplad och digitaliserad produktion klarar av kundernas allt större förväntningar om personlig anpassning, kvalitet och snabba leveranser.

Edge Computing

Redo för den digitala omställningen med Edge Computing

Edge Computing skapar förutsättningar för realtidsanvändning och industri 4.0. Många branscher och företag gynnas redan idag av den kraftfulla teknik som Rittal har att erbjuda.