Digitalisering

Digitalisering skapar nya affärsmodeller inom industrin

Uppkopplad och intelligent: Modern informations- och kommunikationsteknik och tillhörande digitala värdeskapande processer har utvecklats enormt de senaste åren.

Digitalisering innebär en värld av nya möjligheter för framtidsinriktade affärsmodeller för företag inom alla branscher. Den gör det möjligt att optimera processer och därmed förbättra både effektivitet och produktivitet samtidigt som man sänker kostnaderna.

För industrisektorn handlar digitaliseringen i mångt och mycket om IIoT (Industrial Internet of Things) som blir allt viktigare, men också teknik som smarta fabriker, förebyggande underhåll och digitala tvillingar används allt oftare.

Utvecklingen innebär att antalet enheter som utväxlar data på internet växer i otrolig takt.

Säkerhet och dataintegritet i fokus: sektoröverskridande lösningar

En av de största utmaningarna med digitalisering är säkerheten. Här krävs ett helhetsperspektiv för att skydda nätverk, enheter och inte minst information. För att kunna klara av den digitala omställningen är det också avgörande att IT-infrastrukturen är skalbar.

Rittals omfattande portfölj innebär att man kan erbjuda sektoröverskridande lösningar.

Vårt löfte:

  • Med innovativa och skalbara IT-skåpsystem VX IT och intelligenta PDU (Power Distribution Unit)
  • Tack vare Rittals edge-datorhallar för industri 4.0-tillämpningar
  • Tack vare Rittals IT-kylning– lösningar för alla behov. Med säkerhet och effektivitet i fokus

Förebyggande underhåll

Underhåll invändigt: förebyggande underhåll

Producera snabbt, störningsfritt och automatiskt: Fullt möjligt tack vare förebyggande underhåll.

Industri 4.0

Ökad effektivitet och nya affärsmodeller tack vare den intelligenta fabriken

Företag som skapar en uppkopplad och digitaliserad produktion klarar av kundernas allt större förväntningar om personlig anpassning, kvalitet och snabba leveranser.

IT-säkerhet i digitala system är högsta prioritet

IT när det fungerar

När IT-systemen fungerar perfekt är produktionen störningsfri. Här har vi optimal IT-säkerhet.