Smart City

Den intelligenta staden är hållbar och effektiv

När många människor bor, arbetar, färdas och förbrukar energi på ett begränsat utrymme blir effektivitet och hållbarhet inte bara en fråga om bekvämlighet utan snarare en absolut nödvändighet. För att möta dessa utmaningar satsar städer och samhällen allt mer på smarta stadskoncept.

Uppkopplade processer och sensorer ser då till att trafiken flyter bättre, kollektivtrafiken blir attraktivare, gatubelysningen optimeras, fastigheter förbrukar mindre energi och mycket mer.

När man planerar för en smart stad är det viktigt att överblick finns på kommunal nivå. Den nytta man eftersträvar går bara att uppnå när flera enskilda lösningar samverkar och fungerar perfekt tillsammans. Big data kommer verkligen till sin rätt i samband med smarta städer. Många enskilda data måste samlas in, aggregeras, analyseras och sedan omsättas till rätt styrningsåtgärder – vilket kräver en maximalt tillförlitlig IT-infrastruktur.

I den digitala staden hänger allt ihop

Smarta städer kräver moderna uppkopplings- och databehandlingskoncept och ställer höga krav på dataskydd och datasäkerhet. Rittal erbjuder alla IT-lösningar som behövs för avancerad digitalisering och nätverksuppkoppling av den offentliga infrastrukturen. Vårt löfte till ditt Smart City-projekt:

  • Tack vare Rittals omfattande lösningar för IT-infrastruktur – allt från enskilda nätverksrack till kompletta datorhallar
  • Tack vare Rittals IT-kylning – lösningar för alla behov. Med säkerhet och effektivitet i fokus

Songdo

Smart City i Korea

Smarta städer är uppkopplade och högteknologiska miljöer tänkta att förbättra invånarnas tillvaro, både på arbetet och fritiden, samtidigt som de också blir mer hållbara. Ett utmärkt exempel på detta är en ny stadsdel i den sydkoreanska miljonstaden...

Schweizer Südostbahn AG

Framtidssäker datorhall för enastående tillgänglighet

Punktlighet prioriteras allra högst av det schweiziska bolaget. Då är absolut tillförlitliga IT-system en nödvändighet.

Zuid-Holland-provinsen

Zuid-Holland-provinsen bygger vattenvägar med Rittals IT-infrastruktur

Zuid-Holland-provinsen sköter om och hanterar säkerheten för 78 broar och slussar i vattenvägnätet i södra Nederländerna. Zuid-Holland-provinsen har till exempel tagit fram en standardlösning med produkter från bland annat Rittal för att styra...