IT-säkerhet i digitala system är högsta prioritet

IT när det fungerar

Företagens digitala system är numera allt mer avgörande för hur framgångsrika de blir. En gång i tiden kunde man acceptera en del driftstopp i produktionen, men numera måste företagen kunna lita på att produktionsanläggningarnas digitala styrning alltid fungerar som den ska. En konstant tillgänglig IT-infrastruktur är därför en av de viktigaste faktorerna för en effektiv produktion.

IT-säkerheten är av yttersta vikt, särskilt för branscher som hanterar känsliga uppgifter. Lämpliga IT-säkerhetsåtgärder innebär skydd mot både fysiska risker och IT-brottsligheter och garanterar därmed att verksamheten kan fungera smidigt.

Konstruktionsdata, data från känsliga affärsprocesser samt sådana som upprätthåller produktionen måste bl.a. skyddas mot damm, eldsvåda och vatten. Andra fysiska faror återspeglas även i strömavbrott eller kylningsbortfall och därmed förknippade temperaturökningar i datorhallen.

Cyberhot omfattar ett brett spektrum – från Denial of Service (DoS)-attacker till Advanced Persistent Threats (APT:er). Denial of Service innebär t.ex. att kryptera produktionsdata i samband med krav på lösensumma. Advanced Persistent Threats däremot är attacker som har som mål att få permanent tillgång till ett nätverk (och andra system) för att komma åt data eller utöva sabotage. Det senare kan få allvarliga konsekvenser. Kriminella kan då fjärrmanipulera eller till och med stänga av kylningslösningar eller UPS-system.

Kan din IT-infrastruktur stå emot riskfaktorerna?

Ta reda på mer med vår Smart IT-Check!

En tillförlitlig bedömning med åtgärdsrekommendationer för ökad informationssäkerhet kan endast ske på grundval av en så fullständig kännedom om IT-infrastrukturens fysikaliska förhållanden som möjligt.

Smart IT-Check är ett online-frågeformulär där du kan dela med dig av information om arkitekturen i din IT-miljö, befintlig fysisk IT-infrastruktur, aktuell organisering av informationssäkerheten och driften av dina IT-system. Du kommer att bli kontaktad av en av våra kvalificerade IT-rådgivare. Hen visar vilken optimeringspotential som har identifierats och förklarar hur du kan minimera riskfaktorer i din IT-infrastruktur. Få kostnadsfri rådgivning utan köptvång!

Gå till Smart IT-Check

Micro Data Center – flexibelt IT-säkerhetsskåp

Micro Data Center omfattar säkerhetsskåp i olika utföranden som fungerar som skyddshölje för ett eller flera serverskåp. Modulkonstruktionen gör våra lösningar lämpliga för svåråtkomliga platser. Vid IT-infrastrukturtillväxt eller omlokalisering garanteras maximal flexibilitet och investeringssäkerhet eftersom varje IT-skåp kan anpassas och återmonteras individuellt. Ett Micro Data Center kan byggas på minsta möjliga utrymme och på kort tid och kompletteras med de olika utrustningskomponenterna efter behov.

Den lilla datorhallen för optimalt skydd av ett eller flera serverrack.

Översikt över dina fördelar:

  • Högsta säkerhetsnivå för din IT-infrastruktur
  • Modulär uppbyggnad för installation på svåråtkomliga ställen
  • Hölje till befintliga serverrack möjlig
  • Framtidssäker investering tack vare utbyggbarhet, demontering och återmontering
  • Systemtestad säkerhet och hög skyddsgrad – kontrollerna har utförts på ackrediterade testinstitut och bekräftats med testrapporter
  • Anpassade luftstyrplåtar för optimal luftstyrning för effektiv kylning av Micro Data Center

Till produkten

Stabilt grundskydd mot fysisk faropotential för din IT-komponent – det optimala skyddskonceptet för ett serverrack.

Översikt över fördelarna:

  • Modulär uppbyggnad för installation på svåråtkomliga ställen
  • Främre och bakre 19"-plan på VX IT-racket ingår redan i leveransen
  • Lägre vikt än Micro Data Center nivå E
  • Testad säkerhet – testerna har genomförts hos ansedda testinstitut och intygats med testrapporter

Till produkten

Konfigurera ditt individuella säkerhetsskåp och de olika utrustningskomponenterna som kompletterar IT-skåpet till Micro Data Center. Då får du en översikt över de tillval du har gjort inklusive alla relevanta tekniska data. Med hjälp av detta dokument kan du få goda råd från våra IT-säkerhetsexperter. 

Till Micro Data Center-konfiguratorn

Fler IT-säkerhetslösningar från Rittal

Det perfekta skyddet mot fysiska hot för din IT-infrastruktur: Från modulära rumssystem till intelligenta släckningssystem. Vare sig du planerar att bygga nytt eller bygga ut din datorhall så finns vi där för dig med vår mångåriga erfarenhet och kompetens.

Säkerhetsrum Bas – optimal, modulär ”rum i rummet”-lösning för att skydda komponenterna i IT-infrastrukturen. 
Rum för extra hög tillgänglighet – högsta certifierade, fysiska säkerhet för datorhallar och IT-systemplatser.

Till produkten

Med den VdS-testade branddetekterings- och släckningsanordningen för nätverks- och serverskåp kan upp till fem sammankopplade rack övervakas och släckas vid en eventuell brand med det miljövänliga släckmedlet NOVEC™ 1230. 

Till produkten

IT-säkerhet garanterar flexibla och individuella lösningar för styrning och övervakning av alla fysiska parametrar i IT-miljön.

Till produkten

Tack vare passande  IT-kylningskoncept kyls både de enskilda racken och hela datorhallar effektivt och skonsamt.

Till produkten

RiZone är en programvara för integrerad övervakning av fysisk IT-infrastruktur och servrar.

Till produkten

Använder du redan den optimala lösningen för din IT-infrastruktur?

Med TCO-analysen (Total Cost of Ownership) beräknar vi de investerings- och driftkostnader som din datorhall har och rekommenderar med hjälp av intelligenta klimatiseringskoncept bästa möjliga klimatiseringssätt för din IT-infrastruktur – med hänsyn till alla omgivningsförhållanden. Med hjälp av en CFD-analys (Computational Fluid Dynamics) görs prognoser för termiska processer och åtgärder vidtas för att förbättra energibalansen.

Kontakta oss via formuläret så tar vi tillsammans reda på vilken lösning som är bäst för dig.
 

Vår service – med säkerhet och pålitlighet.

Driftstopp och effektförluster kostar både tid och pengar. Därför erbjuder vi våra kunder världen över ett särskilt omfattande och individuellt serviceutbud.

Dina fördelar:  Du drar nytta av högsta möjliga anläggningstillgänglighet, upptäcker besparingsmöjligheter och har global åtkomst till våra tjänster.

Till serviceportföljen

Ta en titt på andra kunders utmaningar och detaljerade lösningar.

B. Braun

En datorhall som uppfyller industri 4.0-kraven i en handvändning

IT-experterna på B. Braun, en världsledande tillverkare av medicintekniska produkter och läkemedel, stod inför en utmaning: den nya hypermoderna tillverkningsanläggningen krävde att man snabbt byggde ut sin IT-infrastruktur.

Weiling

Organiska produkter i högsta hastighet

Ekogrossisten Weiling från Coesfeld växer kraftigt. För logistiken behövde grossisten en ny, stabil IT-infrastruktur.