Förebyggande underhåll

Underhåll invändigt: förebyggande underhåll

Producera snabbt, störningsfritt och automatiskt: Dessa aspekter är viktiga för moderna fabriker. Förebyggande underhåll möjliggörs av IIoT (Industrial Internet of Things). Företagen kan därmed optimera produktionstillgängligheten, öka leveransförmågan och fullända sina produkter.

Om ett företags produktionsanläggningar fungerar som avsett kan man producera det antal produkter man planerat för, leverera tjänster och hålla deadlines på ett tillförlitligt sätt. Maskiner som underhålls perfekt säkerställer att alla delar och komponenter är i bästa skick och att inga oväntade avbrott inträffar i produktionsprocessen. För energi- och bil-industrin är hög tillgänglighet är en viktig förutsättning för största möjliga lönsamhet. Men när infaller den optimala tidpunkten för underhåll av en produktionsanläggning? Den här frågan kunde man tidigare bara besvara med utgångspunkt från erfarenhet, bedömningar och fasta underhållsintervall. Numera kan man ta till digitala hjälpmedel för att exakt och effektivt bestämma bästa möjliga tidpunkt. Förebyggande underhåll ser till att hålla maskinerna i gott skick i en industri 4.0-produktionsmiljö. Detta gör det möjligt att förutsäga störningar innan de faktiskt uppstår. Den nya underhållsmodellen, baserad på modern sensorteknik och exakta dataanalyser, eliminerar oplanerade driftstopp i produktionslinjen och kostsamma reparationer – vilket sparar pengar.

Långsiktig IT

Kunskap i stället för tro: Detta är ett löfte som ser till att förebyggande underhåll håller dina produktionsanläggningar i gott skick på lång sikt. Med hjälp av digitala medel är det nu möjligt att ta fram tidiga prognoser för underhållsbehovet. Prognoser om när en komponent måste bytas ut kommer innebär att man kan vidta förebyggande åtgärder innan den aktuella komponenten havererar. Det så kallade föreskrivna underhållet (Prescriptive Maintenance) går ännu ett steg längre: om ett problem mot förmodan skulle uppstå är det systemet som erbjuder en lämplig lösning. Om det till exempel blir fel på en maskin erbjuder ett system för föreskrivet underhåll förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att lösa problemet – mycket praktiskt för serviceteknikern. Ett sådant förebyggande underhåll förutsätter att både maskin- och miljödata som temperatur och luftfuktighet registreras och utvärderas genom detaljerade analyser. I en industri 4.0-produktionsmiljö är det enkelt att uppnå detta. Vid förebyggande underhåll används data från smarta nheter som löpande registreras av olika sensorer. Dessa mätvärden överförs via nätverk till IoT-plattformen och jämförs med data från den digitala tvillingen som är en virtuell kopia av den riktiga apparaten. Jämförelsen leder fram till lämplig underhållsinformation.

Då gäller följande: Ju fler data som samlas in, desto mer detaljerat kan man analysera en maskins beteende med hjälp av big data-analyser och desto mer precisa prognoser. Industrial Internet of Things (IIoT) är tekniken för uppkoppling av bland annat maskiner i industriell miljö. Om man dessutom använder en kraftfull edge-datorhallar filtreras bara relevanta data fram för att sedan överföras till en molnplattform för ytterligare analys. Detta minskar datavolymerna och därmed också den tid som krävs för analysen. Det är möjligt att minimera både fel och haverier på detta sätt – och med betydligt bättre resultat än med reaktivt underhåll som inte utförs förrän problemen redan har uppstått. Förebyggande underhåll är fördelaktigt även i samband med servicearbeten vid bestämda intervall. Fördelarna är uppenbara. Produktionen fungerar, reservdelshanteringen förbättras och onödiga kostnader försvinner – lönsamma fördelar.

Smart redan från början

Rittal driver aktivt på utvecklingen av koncept för förebyggande underhåll: Allt från smarta sensorer för skåpsövervakning och intelligenta kyllösningar till smarta servicekoncept och molnbaserad databearbetning är produkter och tjänster som kommer till stor nytta när man vill införa framtidsinriktad service. Rittal Smart Service förenar IIoT-kompatibla produkter och sensorer för intelligent underhåll med den senaste Blue e+-generationen. Genom fjärrdiagnostik kan företag tidigt använda sig av Rittals tillverkarexpertis och därmed öka sin maskintillgänglighet.

Flygindustrin

Rittal har högtflygande planer

Även inom flygindustrin har digitaliseringen medfört nya affärsmodeller, och det gäller hela sektorn.

Airbus

Flygsimulator för säkerhetstestning

Innan en A320 får ge sig av på sin första provflygning från Airbus-fabriken i Hamburg-Finkenwerder måste planet klara av ett antal tester och simuleringar. De kraftfulla datorer och annan maskinvara som används för simuleringarna är placerade i skåp som...