Knowledge Base

Informatie over belangrijke Rittal-thema's

Knowledge Base

Knowledge Base

Hier vindt u informatie over onze producttoelatingen, de Rittal-oppervlaktebescherming, ons kwaliteitsmanagement, EDI, het Rittal EMC-concept en onze handlingsrichtlijnen.

Producttoelatingen

In het gecertificeerde Rittal-kwaliteitslaboratorium controleren en testen wij onze producten volgens alle bekende internationale normen. Om aan de eisen van deze normen te voldoen moet kast of behuizing tot wel 20 verschillende tests doorstaan.

Toelatingen

Rittal products meet the highest internationally recognised quality standards

De componenten van deze producten ondergaan de strengste tests volgens internationale voorschriften en normen. Een uitgebreid kwaliteitsmanagement waarborgt dat de hoge productkwaliteit consistent blijft. Onafhankelijke keuringsinstanties voeren...

CE-markering

CE-markering van de lege kasten/behuizingen van Rittal

Lege kasten en behuizingen vallen onder een geldige EU-richtlijn met betrekking tot de CE-markering. Deze richtlijn geeft aan dat er een markeringsplicht is overeenkomstig de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU met als basis een...

De Rittal-oppervlaktebescherming

Rittal maakt gebruik van nieuwe technologieën voor de oppervlakteveredeling. Dankzij nanocoating zijn de producten van Rittal nu al voorzien van een maximale corrosie- en oppervlaktebescherming.

Rittal ontwikkelt en test voortdurend nieuwe methoden om de duurzaamheid, functionaliteit en veiligheid van zijn producten te optimaliseren. Door de toepassing van nanocoating stelt Rittal nu nieuwe normen op het gebied van oppervlaktetechniek.

Oppervlakken Plus

Uitgebreide testprocedure van Rittal

Met de uitgebreide testprocedure Oppervlakken Plus worden de materialen op systeemniveau getest. Dit betekent dat het complete product en niet alleen de afzonderlijke componenten voor de desbetreffende toepassingen worden getest.

Anti-fingerprint / anti-graffiti

Vuil krijgt geen kans

De oude Grieken wisten het al. Onze wereld bestaat uit microscopisch kleine deeltjes. Ons onderzoek profiteert nu van deze kennis. Want de nanotechniek maakt het mogelijk dat bepaalde atomen “voordringen”. En daarmee zorgen ze op nanoniveau voor een...

Rittal coatingopbouw

Optimale oppervlaktebescherming

De drievoudige behandeling van het oppervlak biedt een optimale bescherming tegen corrosie en is bestand tegen minerale oliën, smeermiddelen, bewerkingsemulsies en een groot aantal oplosmiddelen.

QM geeft informatie

Informatie over IP- en NEMA-beschermklassen, ECB•S-certificering, kwaliteitsmanagement en de milieuvriendelijke producten van Rittal.

Laboratoriumgeteste kwaliteit

Rittal kwaliteitsmanagement over alle landsgrenzen heen

De toepassingen van de innovatieve Rittal-producten worden steeds veelzijdiger – de eisen steeds complexer.

Meer lezen

EMC-concept

Voor een optimale elektromagnetische compatibiliteit

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden zijn overal. Ook rondom kasten en apparaatbehuizingen. Zo'n elektromagnetische omgeving kan bij technische installaties tot storingen leiden. Ook kunnen de apparaten zelf,...

EDI

De elektronische uitwisseling van standaard bedrijfsprocessen tussen twee bedrijven

Wat is EDI? EDI staat voor “Electronic Data Interchange” en is de elektronische uitwisseling van standaard bedrijfsprocessen tussen twee bedrijven.

Handlingsrichtlijnen

Handlingsrichtlijnen voor transport en opslag

Rittal products must always be stored and shipped with due care in accordance with these guidelines.