Til den nye hjemmesiden www.rittal.no
Handlekurv

Jernbaneteknologi

På rett spor i form av driftssikkerhet

"Rittal - The System". står for omfattende, individuelle systemløsninger for jernbaneteknologi, skreddersydd til dine behov fra det perfekte samspillet mellom Rittals mange ulike kompetanseområder.

Perfekt, effektive produkter for stasjonær og mobil bruk, Rittals omfattende kompetanse, og Rittals tjenester over hele verden gir grunnlag for maksimale tekniske og økonomiske kundefordeler.

 • Planlegging og prosjektering

  • Kompetent rådgivning, planlegging og montering av prototyper
  • Støtte ved tekniske problemer

 • Produkter for stasjonær bruk

  • Kapslings- og skapteknologi for et bredt spekter av innendørs og utendørs applikasjoner, inkludert klimastyringsteknologi
  • Kapslingssystemer for instrumentering og sikringteknologi
  • Kapslingssystem for elektriske kraftsystemer
  • Robuste, intelligente kapslingssystemer for tunnelteknologi
  • Komplette IT-infrastrukturløsninger for de mest varierte applikasjonssystemer (datasentraler, GSM-R mobil kommunikasjon, reiseinformasjonssystem, billettering, kontorkommunikasjonssystemer, VoIP, etc.)
  • Alternative nødkraftsystemer for 50 Hz applikasjoner (AC / DC), brenselcellesystemer
  • Power rack-løsninger klare for tilkobling, inkludert UPS- og RCM-teknologi

 • Service

  • Omfattende testing i våre egne godkjente laboratorier
  • FEM (Finite Element Method) og CFD (Computational Fluid Dynamics)
  • Logistikkservice så langt som installasjonspunktet, hjelp til igangkjøring
  • Komplett dokumentasjon for bilprodusenten og operatøren
  • Støtte- og vedlikeholdsservice
  • Samarbeidspartner til DB
  • Konsept- og planleggingstjenester i samsvar med servicefasene til the German Fee Structure for Architects and Engineers (HOAI)