Handlekurv

RiDiag

For diagnose av kjøleenheter i Comfort-serien

RiDiag 2 er et diagnostisk, vedlikeholds- og langtids dataloggingsprogram for vårt Comfort-sortiment av kjøleenheter. Hver diagnosesjekk kan lagres for å gi dokumentasjon av driftsrespons. Alle innstillingsparametere som innvendig temperatur i kapslingen, følsomhet for filtermatteovervåking osv. kan redigeres og lagres ved hjelp av RiDiag.

Fordelene for deg:

Følgende data kan hentes etter å ha koblet til en PC:

  • Feilmeldinger og deres frekvens og timing
  • Maksimal omgivelsestemperatur som forekommer
  • Minimum innvendig temperatur som forekommer i kapsling
  • Duty-syklus og kapasitetsutnyttelse av kjøleenhet

Mer informasjon