Handlekurv

RiZone

Overvåkings- og administrasjonsprogramvare

RiZone er administrasjonsplattform (DCIM) for alle komponentene i et datasenters infrastruktur, fra strømforsyning og distribusjon, til kjøling og sikkerhetssystem. Takket være sin enkle og raske konfigurasjon er RiZone den ideelle administrasjonsplattform (DCIM) løsningen for datasentre i alle størrelser.

 • Sju gode grunner til å velge RiZone

  1. Energioptimalisering i datasentret
  2. Enkel prosjektstyring
  3. Automatisk deteksjon av Rittal-komponenter
  4. Økt sikkerhet og pålitelighet for datasenteret
  5. Integrering av bygningsstyringssystem-komponenter
  6. Tilkobling av den fysiske datasenterinfrastrukturen til et nettverkbehandlingssystem
  7. Tilkobling og overvåking av alle IT-enheter via SNMP-protokollen

 • Hva kan Rizone gjøre for din IT-infrastruktur?

  • Overvåking av redundante datasentre (opp til Tier IV).
  • Hurtig konfigurasjon takket være automatisk detektering av alle aktive RiMatrix komponenter.
  • Nøyaktig tilpasning til kravene takket være en modulær lisensmodell
  • Effektiv administrering av den fysiske IT-infrastrukturen

 • Komponenter som støttes

  • Avbruddsfri strømforsyning (Rittal UPS)
  • Overvåkingssystemer Rittal CMC (Computer Multi Control)
  • Power System-modul (kraftdistribusjon)
  • IT-kjøler
  • Avkjøling / Liquid Cooling Package (Rittal LCP)

Andre temaer

Kontakt oss

Rittal AS
Postboks 258
N-1401 Ski

Telefon: 64 85 13 00
Telefax: 64 85 13 01
E-post: rittal@rittal.no

Mer informasjon