Handlekurv

Regelmessige EM-felt

Skjerming mot regelmessige elektromagnetiske interferensfelter

Interferensfelter kan påvirke enheten fra miljøet, og kan også bli generert ved drift av selve utstyret og påvirke miljøet. Dette gjelder både industrielle applikasjoner og enheter i hjemmet.

Det grunnleggende kravet for å oppnå elektromagnetisk kompatibilitet i enheter er derfor:

  • Eksterne interferensfelter

    Eksistensen til en definert støyimmunitet (beskyttelse mot ytre interferensfelter)

  • Selv-interferens felter

    Forebygging/reduksjon av utstrålt interferens (beskytter miljøet mot selv-interferens felter)

Kildene eller destinasjonene til elektromagnetisk interferens kan omfatte:

  • Strømforsyningkabler
  • Signal-og styrekabler
  • Elektriske og elektroniske enheter som utstråler elektromagnetiske felter eller kan bli påvirket av det samme

Men selv vanlige metallkapslinger gir god beskyttelse mot elektromagnetiske interferensfelter for elektrisk utstyr.

I mer enn 95 prosent av applikasjonene har en Rittal standardkapsling vist seg å gi tilstrekkelig skjerming for elektromagnetisk kompatibilitet.

For skjerming av spesielt intensive elektromagnetiske interferensfelter, kan du lese mer her.

Mer informasjon

Kobling til Mechatronik F&M artikkelen "Der EMV-gerechte Schaltschrank" (kun på tysk).

Nedlasting