Handlekurv

Produkt miljøvern

Produktmiljøvern hos Rittal

Om miljøvern på Rittal

 • AA-TL035 Rittal forbuds- og deklareringsliste
 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemical substances (registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemiske stoffer)

  Hva er REACH?

  Registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier er synonymt med ny kjemikalielovgivning i EU.

  De viktigste aspektene er:

  • Klar regulering av registrering og autorisasjon av "kjemikalier". Alle "stoffer" (kjemikalier) med et produksjons/import-volum per år på ett tonn eller mer, skal registreres av produsentene/importørene. Registrering skjer utelukkende med European Chemicals Agency (EchA).
  • Tilbakeføring av bevisbyrden på produsenten av "kjemikalier" Produsenter er pålagt å "aktivt" varsle sine kunder om bruk av "det aktuelle stoffet" og/eller tilby alternativer. Dette betyr at Rittal må "aktivt" informeres av sine leverandører, og de må i sin tur "aktivt" varsle sine kunder.
  • Ingen data - Ikke noe marked

 • Self-avsløring under ozon-regelverket

  Klimastyringsproduktene fra Rittal er i samsvar med EF ozonforskrift nr. 1005/2009.

  Kjølemediene som brukes av oss er CHC-frie HFK kjølemedier. De inneholder ikke klor og har null ozonnedbrytende potensiale.

  Rittal bruker følgende kjølemedier:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Disse kuldemediene omfattes ikke av stoffer regulert av ozonforordning (EF) nr. 1005/2009, og tilhører heller ikke gruppen av haloner. Følgende produkter fra Rittal er fylt med kjølemiddel:

  • Kapslings-kjøleenheter (R134a)
  • Klimastyringsdører, kapslinger, sidepaneler (R134a)
  • Rekjølesystemer (R134a, R407C eller R410A)

  Du finner mer informasjon om kjølemedier som brukes av Rittal i de aktuelle sikkerhetsdatabladene.

 • BattG (batteriloven)

  Kundeinformasjon om retur av industrielle batterier

  Rittal GmbH & Co KG er svært sjelden det første selskapet til å plassere industrielle batterier på markedet. Generelt vil Rittal godta retur av solgte batterier gratis ved sine leveringssentraler eller hovedkontorer. På grunn av størrelsen på selskapet kan det være ulike regler i enkelte saker som enten betinger retur til og gjenvinning av batterier hos utpekte selskaper, eller det kan foreligge kontraktsmessige avtaler med kundene i forbindelse med dette.

 • Conflict Minerals

  Vår rapport "Rittal's Conflict-free Minerals Policy" er tilgjengelig for download på engelsk på høyre side.

 • ErP directivet

  "The ErP Company statement on fan energy efficiency" og "The ErP Company Statement on climate control efficiency Ecodesign"er tilgjengelig for download på engelsk på høyre side.

 • Packaging and Packaging Waste Directive

  Dokumentet "Compliance Declaration with European Directive"er tilgjengelig for download på engelsk på høyre side.

 • AA-TL035 Rittals forbuds- og deklarationsliste

  Rittals "forbuds- og deklarationsliste" (AA-TL035 ) er tilgjengelig for download på engelsk på høyre side.

 • Material Declaration SDoC IMO SOLAS