Handlekurv

NEMA beskyttelseskategorier

National Electrical Manufacturers Association

The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) (Nasjonal elektrisk produsenters forening) er en standardorganisasjon i Washington, USA, som utgir en rekke tekniske standarder, men de tester ikke eller sertifiserer produkter selv.

Følgende NEMA-klassifisering skisserer beskyttelse av personell mot tilfeldig kontakt med utstyr og beskyttelse av kapslinger mot ytre faktorer.

Kapslingsgrad Forklaring
NEMA 1 For innendørs bruk, beskytter mot smuss som faller.
NEMA 2 For innendørs bruk, beskytter mot smuss som faller og dryppende vann.
NEMA 3 For utendørs bruk, beskytter mot regn, sludd, snø og støv som kommer med vinden, beskytter også mot skade på grunn av utvendig isdannelse på kapslingen.
NEMA 3R For utendørs bruk, beskytter mot regn, sludd, snø. Beskytter også mot skade på grunn av utvendig isdannelse på kapslingen.
NEMA 3S For innendørs eller utendørs bruk, beskytter mot regn, sludd og støv som kommer med vinden, dessuten fungerer fortsatt utvendige mekanismer selv om de er belagt med is.
NEMA 4 For innendørs eller utendørs bruk, beskytter mot regn og støv som kommer med vinden, vannsprut og vann fra vannslanger. Beskytter også mot skade på grunn av utvendig isdannelse på kapslingen.
NEMA 4X For innendørs eller utendørs bruk, beskytter mot regn og støv som kommer med vinden, vannsprut og vann fra vannslanger, samt korrosjon. Beskytter også mot skade på grunn av utvendig isdannelse på kapslingen.
NEMA 5 Innendørs bruk, beskytter mot skitt som faller, støv som kommer med vinden, lo og fibre, samt drypping fra ikke-korrosive væsker.
NEMA 6 Innendørs eller utendørs bruk, beskytter mot skitt som faller, vann fra vannslanger og inntrenging av ved sporadisk, midlertidig neddykking ved en viss dybde. Beskytter også mot skade på grunn av utvendig isdannelse på kapslingen.
NEMA 6P Innendørs eller utendørs bruk, beskytter mot vann fra vannslanger og inntrenging av vann under lengre perioder med nedsenking ved en bestemt dybde. Beskytter også mot skader på grunn av utvendig isdannelse på kapslingen.
NEMA 12 For innendørs bruk, beskytter mot smuss som faller, støv som sirkulerer og ikke-korrosive væsker som drypper.
NEMA 13 Innendørs bruk, beskytter mot støv, skitt som faller, vannsprut og olje, samt ikke-korrosive kjølevæsker.

Mer informasjon

Mer informasjon om NEMA
finner du på www.nema.org