Til den nye hjemmesiden www.rittal.no
Handlekurv

Foretaksfilosofi

Foretaksfilosofi

Opplevde verdier forener eierskap, ledelse og ansatte. Det viser seg i vårt vellykkede samarbeid og i det sosiale engasjementet.

1. Målorientert samarbeid mellom alle ledd i vår organisasjon er et av våre konkurransefortrinn.

2. Vi vet at sammenhengen mellom kvalifikasjoner, motivasjon og suksess hos våre ansatte er grunnlaget for vår totale suksess, derfor satses det på opplæring/etterutdanning.

3. At vi og våre kunder er samarbeidspartnere er en forutsetning for at vi skal lykkes.

  • Vi må løse våre kunders ønsker og problemer. Dette gir oss fortjeneste og sikrer vår fremtid!
  • Våre produkter må gi kunden klare fordeler, spesielt med hensyn til kvalitet, design, teknisk standard , sortiment og tilgjengelighet.

4. Vi må være raskere og bedre enn våre konkurrenter. Dette må vi bevise overfor våre kunder, igjen og igjen.

5. Ideèr og kreativitet sikrer vårt konkurransefortrinn, våre anstrengelser gir "input" og ideèr som skal gjenspeile en profesjonell innstilling.

6. Vår håndtering av den daglige ordremengden sikrer vår eksistens og gjør oss i stand til å møte fremtidens utfordringer

7. Å etablere langsiktige samarbeidsformer til våre leverandører er et av våre mål. Som konkurransefortrinn ser vi kvalitet, leveringsdyktighet og pris, men også å gi kunden hurtig teknisk bistand.

8. Vi konsentrerer alle vår kraft mot en perfekt og økonomisk produksjon, systemløsninger, profesjonell markedsføring og å bli en pålitelig leverandør.

9. Vi er klar over vårt miljøansvar og omgivelsen i den verden vi lever i. Vi ønsker å være med på å utforme og forbedre vår miljø.

10. We power the systemet – faster – better – worldwide.

Vår suksess i tall

Gode prinsipper utgjør grunnlaget for vellykket økonomi.
Her finner du aktuelle foretaksfakta:

Tall og fakta