Handlekurv

Rittal Prisinformasjon - Trer i kraft fra 1. april 2020

24.03.2020. I lys av de siste ukers utvikling i det internasjonale valutamakedet, og særskilt den norske kronens unormale svekkelse mot euro, ser vi ingen annen mulighet enn å gjennomføre en ekstraordinær prisøkning på våre listepriser.

I lys av de siste ukers utvikling i det internasjonale valutamakedet, og særskilt den norske kronens unormale svekkelse mot euro, ser vi ingen annen mulighet enn å gjennomføre en ekstraordinær prisøkning på våre listepriser.

Prisøkningen er ment som et midlertidig virkemiddel inntil prisen på euro ”normaliserer” seg på tilsvarende nivå som den var ved starten av året. Vi vil fortløpende følge utviklingen i valutamarkedet, og vår intensjon er å reversere prisøkningen så snart prisen på euro har normalisert seg.

Prisøkningen er i første omgang satt til 9%, men det kan også bli aktuelt å øke prisene ytterligere på et senere tidspunkt dersom ikke dagens situasjon bedrer seg markant.

Prisøkningen trer i kraft fra 1. april 2020, og vi vil understreke at på bestillinger som er lagt inn før 1. april 2020, vil produkprisen på bestillingstidspunktet være gjeldende.

Alle dine avtalepriser oppdateres automatisk i vårt system, og deres prisfiler vil være tilgjengelige fra og med 1.april.

Med vennlig hilsen
Rittal AS

Fredrik Wåhlstrand
Managing Director