Apparatskåp för utomhusbruk

Säkert placerad i varje område

Letar du efter en snabb, säker och hållbar lösning för utomhusapparatskåp?

Skydd för problemfri drift under de mest krävande förhållanden

Robust apparatskåp för utomhusbruk möter smart klimatisering

Det smarta modulsystemet, bestående av apparatskåp och klimatiseringsprodukter, erbjuder dig många möjligheter att sätta samman din individuella utomhuslösning. Dra nytta av den enhetliga designen med leverans från fabrik inom 24/48 timmar och få alla produkter bekvämt från en och samma leverantör – för alla områden och alla klimatförhållanden.

Rittal är synonymt med apparatskåp av högsta kvalitet, lång livslängd och tillförlitlighet. Detta gäller även i utomhussegmentet. Vårt mål är att erbjuda maximalt skydd för elektriska komponenter under svåra förhållanden. Rittals skåp står emot de hårdaste miljöerna, vare sig det rör sig om extrema temperaturer, hög UV-strålning, aggressiva ämnen, hög vindbelastning, damm eller fukt.

Rätt lösning för alla miljöer

Det är ditt val: Skåpen kan byggas ut med bland annat särskilda skåpsväggar, kylaggregat, ventilationsspringor eller värme- och låssystem, allt efter dina behov.

Du kan lugnt räkna med att Rittal hjälper dig vid planering och drift av din anläggning:

  • Snabbt klar för användning inom alla områden genom smart kombination av apparatskåp och klimatisering
  • Säker drift tack vare robusta apparatskåp anpassade för svåra miljöer
  • Sänk energikostnaderna rejält medan driftstiden och den ekonomiska livslängden maximeras

Rittals standard utomhuslösningar – sex anledningar till att du är utrustad på ett säkert sätt

Välj ur ett omfattande standardprogram i modulsystemet inklusive klimatiseringslösningar och utnyttja den enkla och snabba inköpsprocessen genom serietillverkning. Det ger dig flexibilitet - både idag och i framtiden.

Du får ett hållbart skydd mot skadegörelse, cyberangrepp samt klimatförändringar och därmed störningsfri drift. De långlivade och robusta skåpen är både en säker och hållbar investering.

Oavsett i vilken klimatzon och under vilka förhållanden du kräver säkerdrift, erbjuder det smarta modulsystemet med apparatskåp, klimatiseringskomponenter, värmeelement, beläggningar och nätverksmoduler alltid rätt utomhuslösning inom temperaturområdet från -30 till +60 grader Celsius.

Den långvariga användningen av produkten sparar in både kostnader och värdefulla resurser. De effektiva Blue e+ lösningarna sparar i genomsnitt 75 % av energin och därmed CO2.

Reservdelar kan lätt beställas vid behov.

Snabb leverans och enkel montering gör att kapslingen snabbt kommer på plats. Modulsystemet är enkelt att underhålla och smidigt att bygga ut. Därigenom minimeras driftstopp praktiskt taget helt och hållet

Ett bra servicenät ger dig säkerhet i driften, minimerar stilleståndstider och ökar effektiviteten vid fel. Genom vårt världsomspännande servicenät är professionell hjälp och snabba responstider från våra tekniker garanterad.

Rätt utomhuslösning för varje bransch som standard

Är din industri eller ditt affärsområde kpopplat till vissa platser utomhus? Antingen för att möjliggöra tillgång till resurser och därmed säkerställa en effektiv anskaffnings- eller bearbetningsprocess? Eller för att kunna erbjuda varor och gods i dina kunders omgivning?

I båda fallen är det en förutsättning att anläggningarna och utrustningarna fungerar problemfritt oberoende av väderleken. Problemen är ofta beroende på miljö och klimatförhållanden. För att varaktigt säkerställa verksamhetskritisk drift och undvika dyra stilleståndstider måste komponenterna skyddas på ett korrekt sätt. 

Din bransch

Processindustrin

Maximal systemtillgänglighet är av största vikt

Om ett fel på en enskild komponent ofta leder till att hela processen stannar upp måste anläggningen och utrustningen rustas med maximalt skydd. I utomhusområden i synnerhet förekommer det stora temperaturvariationer.

Vattenindustrin

Skydd för kritisk infrastruktur

Driftsberedskap är en viktig faktor för alla system. För utomhustillämpningar måste apparatskåp och klimatstyrningssystem ha hög hållbarhet och beständighet mot aggressiva kemikalier som till exempel klor.

Sjöfartsbranschen

Surfa på vågorna

Sjöfartsbranschen måste vara förberedd för att klara stora utmaningar. Installationer på fartyg och i hamnar måste kunna klara stormiga förhållanden. Salt, kraftiga vindar, vibrationer och extrema temperaturvariationer är ytterligare utmaningar för...

Laddningsinfrastruktur

Laddningsinfrastruktur. Standardiserad, säker och snabb.

Nyckeln till e-mobilitet är integreringen av en utbredd laddningsinfrastruktur. Laddstationerna behöver skyddas mot korrosion, vandalisering och väder och vind. De tunga komponenterna ställer också extremt höga stabilitetskrav på backend-installationerna.

Förnybar energi

Säkra energiomställningen

Det finns inget alternativ till kraftproduktionen från vindkraftverk och solcellsanläggningar. Energiomställningen kommer endast att vara möjlig baserat på en miljövänlig och framtidsorienterad sektor för förnybar energi.

Strömförsörjningssystem

Infrastruktur – bredare, kraftfullare och smartare

Infrastrukturen för strömförsörjning står inför stora utmaningar. Å ena sidan ökar efterfrågan på el. Å andra sidan fluktuerar elproduktionen från förnybar energi i mycket större omfattning än från traditionella källor.

Energilagring

Stabil energiförsörjning – dygnet runt, överallt

Den pågående energiomställningen, som kännetecknas både av fluktuerande kraftproduktion från förnybara källor och av en ökad energiförbrukning, kräver lagringssystem som är optimalt skyddade mot vandalisering och väder och vind.

Smarta städer

Effektivt utformade stadsmiljöer

Trafikledningssystem, mätning av luftföroreningar, samordning av trafikljus och många andra utomhustillämpningar utgör grunden för klimatvänliga och mer livskraftiga städer. Robusta och hållbara apparatskåp med effektivt skydd mot vandalisering håller...

Flygindustrin

Säkerhet och flexibilitet, även på marken

Flygindustrin präglas av turbulens. Utomhusinstallationer på flygplatsen kräver en särskilt robust konstruktion på grund av de höga vindhastigheterna. Samtidigt krävs flexibilitet för att bygga ut befintliga system.

Telekommunikation

Robusta lösningar för stabila anslutningar

Inom telekommunikation, mobilkommunikation eller bredbandsnät måste infrastrukturlösningarna fungera effektivt och långsiktigt, även under ogynnsamma väderförhållanden. Skydd mot vandalisering och obehörig åtkomst är avgörande för stabila anslutningar.

Järnvägsteknik

Säker transport från A till B

Järnvägsinfrastrukturen är vanligtvis placerad utomhus. På spåret, i tunnlar, signalställverk och stationer utsätts utrustningen för hårda väderförhållanden. Vandalisering är en annan viktig faktor när det gäller att skydda utomhustillämpningar.

Driftsystem i byggnader

Sikta högt – trygg och säker placering av teknisk utrustning på taket

Driftsystem och fastighetsrelaterade tjänster blir allt mer intelligenta och kräver mer och mer utrymme. Men kontors- och bostadsutrymmen är dyra, vilket är anledningen till att utrustningen ofta flyttas upp på taket, eftersom robusta utomhusskåp på ett...

A broad range of outdoor enclosures for protection against tough and extreme conditions

Det är inte alltid likadana krav på installationer utomhus – vilka krav behöver du uppfylla

Var står ditt apparatskåp? Beroende på omgivning och befintligt skydd behöver du i varierande grad robusta skåp, klimatiseringslösningar, ytbehandling, värmeelement, nätverksfunktioner och mycket mer.
Kraven vid utomhusanvändning är många och varierande:

  • Stora temperatursvängningar kräver olika aktiva och passiva klimatiseringslösningar
  • Fukt, UV-strålning och salt kräver ett optimalt korrosions- och ytskydd
  • Skyddet mot skadegörelse och obehörig åtkomst spelar en viktig roll ur säkerhetsperspektiv
  • Störande ljud måste minimeras på ett effektivt sätt vid placering i stadsmiljö

Definition av installationsmiljöer för att hjälpa dig hitta det optimala skåpet

Vi har definierat olika installationsmiljöer för att hjälpa dig med att välja ut din Rittal-lösning. Från skyddade omgivningar i slutna utrymmen, rum under tak till offentligt tillgängliga områden, som utsätts för ständigt växlande väderleksförhållanden.

Success Stories

Tritium

E-mobilitet för alla

Det faktum att Rittals produkter är tillgängliga i hela världen och av hög kvalitet var avgörande för att ta hem uppdraget. Rittals lösning används bland annat för att skydda laddningsstationernas känsliga elektriska komponenter från den omgivande miljön.

SBRS GmbH

Skydd mot regn och sol

Freiburg im Breisgau har fått elbussar för att skona klimatet. Bussarna laddas optimalt tack vare en smart laddningsinfrastruktur från SBRS med komponenter från Rittal som erbjuder optimalt skydd, inte bara mot väder och vind utan även från obehörig...

Vitens Water Company

Vitens har valt motståndskraftiga utomhusskåp från Rittal för de komponenter som krävs för att samla in nödvändiga mätdata.

Nederländernas största vattenverk ”digitaliserar” sitt ledningsnät för att göra dricksvattenförsörjningen ännu mer tillförlitlig. Vitens har valt motståndskraftiga utomhusskåp från Rittal för de komponenter som krävs för att samla in nödvändiga mätdata.

CSP Terminal

När skåpen måste tåla väder och vind

Havsluften är definitivt inte hälsosam för elinstallationer. Då krävs optimalt skydd – vanligtvis används skåp för att skydda de elektrotekniska komponenterna mot den omgivande miljön.