Varukorg

Världens första.

Blue e+ kylaggregat - den ultimata effektiviteten

Energibesparing upp till 75%

Upplev det nu

Toppreferenser!

Fördelar för kunderna
  • Luftkylning Aggregat för kylning med omgivningsluft är lämpade för att leda bort värmebelastning på ett ekonomiskt sätt. Förutsättning: Relativt ren omgivningsluft, temperaturer under apparatskåpets önskade innertemperatur. Luftkylning
  • Kylaggregat Med kylaggregat hålls apparatskåpets innertemperatur på konstant nivå, och är oberoende av omgivningstemperaturen. Luftstyrningen uppfyller individuella krav. Genom två skilda kretslopp tränger inget damm in i skåpet. Kylaggregat
  • Vätskekylning Effektiv vätskekylning används överallt där det krävs en hög kylbelastning, t.ex. för kylning av verktyg och motorer eller avledning av förlusteffekt från apparatskåp via luft/vatten värmeväxlare. Vätskekylning
  • IT-kylning Behovsanpassade kyllösningar – köldmedie- eller vattenbaserade för rack-, rad- och rumskylning med 3 kW till 481 kW. IT-kylning
  • Värmeelement för inkapsling Värmeelementen gör att rätt värmeeffekt alltid finns, för att undvika kondensbildning i synnerhet vid uppställning utomhus. Värmeelement för inkapsling
  • Tillbehör till klimatisering Optimalt anpassade komponenter gör att klimatiseringskomponenterna verkligen möter önskade krav. Klimatiseringskomponenternas verkningsgrad och säkerhet kan ökas ytterligare genom övervakning, reglering och individuell luftstyrning. Tillbehör till klimatisering

Dimensionering

RiTherm

Beräkna klimatiseringsbehovet och välj rätt kylkomponenter snabbt och lätt.

Nedladdningar

Klimatiseringsverktyg

Nedladdning

Världens första - Blue e+ principen

Ladda ner PDF

Nedladdning

Innovations brochure

Ladda ner PDF (engelsk)

TÜV-certifierade kylaggregat

Rittal är den enda tillverkaren i världen som låtit testa kylaggregat för appartskåp mot den senaste EN standarden.

Läs mer

TopTherm filterfläktar

Rittals nya filterfläktar!

Läs mer

Teknisk systemhandbok

Teknik i detalj