Gå till vår nya hemsida rittal.se
Varukorg

Världens första.

Blue e+ kylaggregat - den ultimata effektiviteten

Energibesparing upp till 75%

Upplev det nu

Toppreferenser!

Fördelar för kunderna
  • Luftkylning Aggregat för kylning med omgivningsluft är lämpade för att leda bort värmebelastning på ett ekonomiskt sätt. Förutsättning: Relativt ren omgivningsluft, temperaturer under apparatskåpets önskade innertemperatur. Luftkylning
  • Kylaggregat Med kylaggregat hålls apparatskåpets innertemperatur på konstant nivå, och är oberoende av omgivningstemperaturen. Luftstyrningen uppfyller individuella krav. Genom två skilda kretslopp tränger inget damm in i skåpet. Kylaggregat
  • Vätskekylning Effektiv vätskekylning används överallt där det krävs en hög kylbelastning, t.ex. för kylning av verktyg och motorer eller avledning av förlusteffekt från apparatskåp via luft/vatten värmeväxlare. Vätskekylning
  • IT-kylning Rittals koncept för klimatisering omfattar allt från kylning av ett enskilt rack till kompletta datorhallar. Säkerhet och effektivitet står alltid i centrum. IT-kylning
  • Värmeelement för inkapsling Värmeelementen gör att rätt värmeeffekt alltid finns, för att undvika kondensbildning i synnerhet vid uppställning utomhus. Värmeelement för inkapsling
  • Utomhusklimatisering Funktion och säkerhet – i alla väder. Våra klimatiseringslösningar Outdoor passar perfekt för utomhusbruk. Förutom de särskilt energisnåla kylaggregaten kan t.ex. även filterfläktar med strålvattenhuv, värmesystem eller Blue e+ kylaggregat användas med alternativet ”Outdoor”. Utomhusklimatisering
  • Tillbehör till klimatisering Optimalt anpassade komponenter gör att klimatiseringskomponenterna verkligen möter önskade krav. Klimatiseringskomponenternas verkningsgrad och säkerhet kan ökas ytterligare genom övervakning, reglering och individuell luftstyrning. Tillbehör till klimatisering

Dimensionering

RiTherm

Beräkna klimatiseringsbehovet och välj rätt kylkomponenter snabbt och lätt.

Nedladdningar

Klimatiseringsverktyg

Nedladdning