Varukorg

RiCAD-3D

Ökad effektivitet i anläggningen

Oberoende av vilket CAD-system du använder:
RiCAD-3D ger en ökad effektivitet i din anläggning!

Fördelar för användare av RiCAD-3D

 • Alla CAD-data kan läggas in i alla vanligt förekommande CAD-system tack vare det intelligenta formatet som kan hantera ritningar i både 2D och 3D.
 • Med hjälp av detaljerade och validerade ritningar kan användarna snabbt ta fram arbetsplaner med optimal planeringssäkerhet tack vare den enkla eftermodelleringen.
 • CAD-modellernas detaljeringsgrad kan väljas fritt, vilket ger ett enklare och bättre resultat.

Mer om RiCAD-3D

Dataöverföring via webbplattformen ''partcommunity''

Vid tekniska frågor, kontakta vår support på telefon: 0431-44 26 00 eller via e-post: info@rittal.se

RiCAD-3D med CAD-data för:

 • AutoCAD DWG 2D
 • AutoCAD DXF 2D
 • Autodesk Inventor 2009-2011
 • PRO/Engineer Wildfire
 • Solid Works Makro 3D
 • Solid Works 2007-2012
 • STEP 3D
 • PS3-V2 3D