Varukorg

Vanliga EM-fält

Avskärmning mot vanliga elektromagnetiska störfält

Störfält kan finnas i omgivningen och påverka din utrustning likaväl som de kan produceras under drift och påverka omgivningen. Detta gäller både för industriell användning och apparater i hemmiljö.

Grundkravet på apparater för att åstadkomma elektromagnetisk kompatibilitet lyder enligt följande:

  • Störfält utifrån

    Existerande, definierad elektromagnetisk immunitet (skydd mot störfält utifrån)

  • Egna störfält

    Förhindrande/reducering av störande sändning (skydd mot egna störfält)

 

Källa eller mål för elektromagnetiska störningar kan vara:

  • Nätanslutningsledningar
  • Signal- och styrledningar
  • Elektriska eller elektroniska byggenheter som utstrålar elektromagnetiska fält eller kan påverkas av dem

Men även vanliga metallskåp erbjuder ett omfattande skydd mot elektromagnetiska störfält för elektrisk utrustning.

I praktiken har det visat sig att Rittals standardskåp med avskärmningseffekt räcker för mer än 95 procent av alla användningsområden för att åstadkomma elektromagnetisk kompatibilitet.

För avskärmning av särskilt intensiva elektromagnetiska störfält kan du läsa vidare här.

Mer information

Här kan du läsa artikeln "Der EMV-gerechte Schaltschrank" från tidningen F&M Mechatronik

ladda ner