Varukorg

Ytbehandling plus

Utökad provningsmetod hos Rittal

Med den utökade provningsmetoden – Ytbehandling plus – testas materialen på systemnivå. Det innebär att man testar hela produkten, inte bara de enskilda delarna.

 • Hänsyn tas till geometrisk påverkan
 • Verklighetstrogna tester
 • Optimala materialval och kombinationer
 • Provningsmetod för korrosionsskydd (komponent- och konstruktionsorienterad)

 

Hur korrosionen påverkas av lokala omgivningsförhållanden, t.ex. korrosionshastighet vid låglegerat stål:

  Genomsnittlig korrosionshastighet i µm/år
  Nordsjön Medelhavet Persiska viken
Atmosfär 50-70    
Stänkvattenzon 140 140 190
Tidvattenzon 80 50 50
Lågvattenzon 210 160 130
Högvattenzon 30 40 40
Havsbotten 20    
 • Provningsmetod för korrosionsskydd

  • Enligt tillämpliga föreskrifter, t.ex. EN, IEC, ASTM

  Fördel: samma måttstock, jämförbart
  Nackdel: rent komponentorienterad (t.ex. bara plåtar)

 • Utökad provningsmetod (Rittal)

  • Provning på systemnivå (hela produkten, inte bara enskilda delar)
  • Även geometrisk påverkan kontrolleras (kanter, spalter m.m.)
  • Verklighetstrogna tester

  Fördel: Verklighetsorienterad, optimala materialval och -kombinationer för varje användningsområde (stålbeläggning, rostfritt stål, aluminium, zink)

 • Konstruktivt korrosionsskydd

  • Undvikande och tätning av spalter
  • Lämpliga materialkombinationer
  • Organiska beläggningar i möjligaste mån