Varukorg

NEMA-kapslingsklasser

National Electrical Manufacturers Association

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) är en tillverkningsorganisation i Washington, USA, som utformar en rad tekniska standarder, men som inte själva testar eller certifierar produkter.

Följande NEMA-klassificering anger i princip skyddsgraden för människor mot oavsiktlig beröring av utrustning, t.ex. skydd genom yttre påverkan på ett apparatskåp.

Kapslingsklass Förklaring
NEMA 1 Uppställning inomhus, skydd mot nedfallande smuts
NEMA 2 Uppställning inomhus, skydd mot nedfallande smuts och droppande vatten
NEMA 3 Uppställning utomhus, skydd mot regn, snöblandat regn och damm som flyger omkring; dessutom skydd mot skador genom yttre isbildning på skåpet
NEMA 3R Uppställning utomhus, skydd mot regn och snöblandat regn; dessutom skydd mot skador genom yttre isbildning på skåpet
NEMA 3S Uppställning inomhus eller utomhus, skydd mot regn, snöblandat regn och damm som flyger omkring; dessutom kan externa mekanismer drivas trots isbeläggningar
NEMA 4 Uppställning inomhus eller utomhus, skydd mot damm som flyger omkring, regn, strilande vatten och strålvatten; dessutom skydd mot skador genom yttre isbildning på skåpet
NEMA 4X Uppställning inomhus eller utomhus, skydd mot damm som flyger omkring, regn, strilande vatten, strålvatten och korrosion; dessutom skydd mot skador genom yttre isbildning på skåpet
NEMA 5 Uppställning inomhus, skydd mot nedfallande smuts, damm som finns i luften samt droppande ej korrosiva vätskor
NEMA 6 Uppställning inomhus eller utomhus, skydd mot nedfallande smuts, vattenstrålar och inträngande vatten genom tillfällig, delvis befintlighet under vatten på ett bestämt djup; dessutom skydd mot skador genom yttre isbildning på skåpet
NEMA 6P Uppställning inomhus eller utomhus, skydd mot vattenstrålar och inträngande vatten då skåpet befinner sig en längre tid under vatten på ett bestämt djup; dessutom skydd mot skador genom yttre isbildning på skåpet
NEMA 12 Uppställning inomhus, skydd mot nedfallande smuts, damm som virvlar omkring samt droppande ej korrosiva vätskor
NEMA 13 Uppställning inomhus, skydd mot damm, nedfallande smuts, strilande vatten och olja samt ej korroderande kylmedel

Mer information

Mer information om NEMA finns på www.nema.org