Gå till vår nya hemsida rittal.se
Varukorg

Företagsfilosofi

Framgångsfaktor

Våra gemensamma värderingar länkar samman ägare, ledning och medarbetare. Det märks i vårt framgångsrika samarbete och i vårt sociala engagemang.

1. Det målmedvetna samarbetet mellan alla våra medarbetare utgör företagets tillgångar.

2. Vi inser vikten av samverkan mellan kompetens, motivation och framgång för företaget, därför uppmanar och stödjer vi vår personal till vidareutbildning samt att bli delaktiga i hela företagets framgång.

3. Vi ser våra kunder som partners, vilka bestämmer över framgången för vårt företag:

  • Vi måste tillgodose våra kunders önskemål och hjälpa till att lösa deras problem, för det är genom dem som vi säkerställer vår framtid.
  • Våra produkter och tjänster måste erbjuda klara fördelar till förmån för kunden, särskilt med hänsyn till kvalitet, tekniskt utförande, sortiment och tillgänglighet.

4. Vi måste varje dag bevisa för våra kunder att vi är snabbare och bättre än våra konkurrenter.

5. Våra idéer och vår kreativitet säkerställer vårt försprång, därför måste vi ständigt ge nya impulser samt konsekvent och professionellt genomföra dem i vår verksamhet.

6. Noggrann kontroll av den dagliga verksamheten säkerställer vår existens och ger oss möjlighet att möta framtidens utmaningar.

7. Vårt mål är att bygga upp en långsiktig relation som bygger på ett partnerskap med våra leverantörer. Förutsättningarna för detta är konkurrens vad gäller kvalitet, leverans, pris och optimal problemlösning.

8. Vi koncentrerar all vår kraft på en rationell och ekonomisk tillverkning av våra produkter och systemlösningar, såväl som professionell försäljning och tillförlitliga leveranser.

9. Vi är medvetna om det ansvar vi bär gentemot miljön och den värld vi lever i, därför vill vi delta i att forma och förbättra den.

10. Vi gör The System – snabbare – bättre – överallt.

Framgång i siffror

En framgångsrik verksamhet kräver goda principer.
Här hittar du aktuella företagsfakta:

Siffror och fakta