Varukorg

Rittal stärker samarbetet i Skandinavien för fortsatt tillväxt

Downloads Dokument Bild

05.04.2017. ”Rittal Sverige, Norge och Danmark har sedan 2011 haft ett nära samarbete med gemensamt lager, inköp, logistik och marknadsfunktioner. För att stärka vår position på marknaden, har vi nu tagit partnerskapet ett steg längre”, säger Ole Sverre Spigseth, Scandinavian Manager.

”Vi går från att vara tre samarbetande företag med tre olika chefer, till att bli tre företag med en Skandinavisk ledning”, fortsätter Spigseth. ”Syftet är att få en struktur som säkerställer ett ännu närmare tekniskt samarbete och utnyttjande av kompetens, best practice, över nationsgränserna och samtidigt upprätthålla en lokal närvaro”, tillägger Hassan Soussi, försäljnings- och marknadschef för affärsområdet Industri med närmare 45 medarbetare och en omsättning på 50 miljoner € i Skandinavien. ”Vi har skapat en struktur som håller högsta möjliga kundfokus och ser till att alla aktiviteter vi gör skapar mesta möjliga värde för kunden”, fortsätter Hassan Soussi, som tillägger att en viktig princip i organisationen är att alla kunder fortsätter att träffa anställda med samma modersmål när de ringer eller besöks av Rittal.

”Vår kompetens och vår lokala närvaro är några av våra främsta konkurrensfördelar”, säger Håkan Persson, försäljnings- och marknadschef för affärsområdet IT solutions i Skandinavien, ”och detta ska vi utveckla vidare och säkerställa att våra kunder alltid erbjuds bästa möjliga lösning. Därför kommer vi också att anställa fler bransch- och produktspecialister, inom båda våra affärsområden”.

”Den nya strukturen innebär att vi går från att vara organiserade efter geografi (land) med några gemensamma funktioner, till att bli en Skandinavisk operativ affärsenhet organiserad efter funktion över nationsgränserna”, säger Ole Sverre Spigseth, som representerar den norska delen i ledningen. ”Därför består också ledningsgruppen av minst en från varje land – idag, en dansk, en norrman och tre svenskar. I vidare rollfördelningar har vi främst fokuserat på kompetens och därefter bästa möjliga geografiska spridning, men viktigast av allt: se till att våra kunder har tillgång till all expertis i Skandinavien, via sitt modersmål”, avslutar Spigseth.

Ole Sverre Spigseth som är Skandinavisk chef är även chef för samtliga tre bolag. Förutom Hassan Soussi och Håkan Persson består ledningsgruppen även av Kent Frennesson, Logistikchef och Ann-Mari Nyström, CFO.

Bildtext:

Den Skandinaviska ledningen i Rittal. Från vänster Håkan Persson, Hassan Soussi, Ole Sverre Spigseth, Kent Frennesson och Ann-Marie Nyström.