Varukorg

Rittal prisinformation

16.12.2019. Under de senaste månaderna har Rittal Scandinavian ab gjort en detaljerad genomlysning av alla de kostnadsökningar som den globala konjunkturen har förorsakat oss i egenskap av ett producerande företag på global basis. Analysen har beaktat vår egen produktion och leverantörskedjan i sin helhet inkl. kostnader för logis

Resultatet av vår analys blir, i likhet med andra företag, att vi ser höjningar av priset på råmaterial i kombination med en ökning av både arbetskrafts- och transportkostnader samt valutakursen (Euro €).

Våra målsättningar är:

· att säkerställa tillgång till de olika material, komponenter och tjänster vi behöver för att klara av våra leveransåtaganden till Er som kunder.

· att genom effektivisering i hela vår värdekedja neutralisera så stor del som möjligt av prishöjningarna från våra underleverantörer.

Som ett resultat av ovan och de insatser vi gjort, kommer vi att under år 2020 justera merparten av våra listpriser med mellan 1% till 7%, d.v.s. ett relativt stort spann mellan olika produktområden och detta beroende på rådande marknadssituation.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och vi ser fram emot våra gemensamma affärer under 2020.

Prisjusteringen kommer att träda i kraft från och med den 1 Januari 2020 och vi vill betona att för order lagda innan den 1 januari 2020 gäller aktuellt pris vid ordertillfället. Alla era avtalspriser uppdateras automatiskt i vår webshop.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Wåhlstrand

VD / Managing Director