Varukorg

Rittal jubilerar i Sverige – Drivande i utvecklingen under ett halvt sekel

01.10.2021. Femtio år efter starten i VD:s källare har Rittal ett säkert grepp om den skandinaviska marknaden. Nu ligger företaget i framkant för att möta utvecklingen inom den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, och för att säkra övergången till ett nytt energisystem baserat på förnybar energi.

Rittal 50 år i Sverige handlar om industrihistoria. När Rittal lanserade sin AE-kapsling, den första massproducerade industriella kapslingen, var standardprodukter ingen självklarhet för att kapsla in strömfördelning och styrkomponenter i apparatskåp. Men tillgängliga från lager och kvalitetsmässigt bättre än dåtidens individuellt tillverkade kapslingar. Så började en framgångssaga i ett allt mer elektrifierat och digitaliserat samhälle.

Starten för skandinaviskt bolag

Ursprunget såg dagens ljus i tyska Rittershausen för exakt sextio år sedan. Redan efter tio år etablerade Rittal sitt första internationella dotterbolag - Rittal Scandinavian ab, idag ett av över 60 dotterbolag i Rittal. Teknik från företaget används runt om i världen i mer än 90 procent av alla branscher. Rittal har utvecklats till en världomspännande marknadsledare och Skandinavien var först ut.

– Innovationskraften, teknikbredden och den effektiva logistiken gör att vi bidrar till att företag i Skandinavien kan möta sina kunders efterfrågan på produkter och tjänster, säger Fredrik Wåhlstrand, dagens VD i Rittal Scandinavian ab, den fjärde i företagets 50-åriga historia.

Från kapsling till Industri 4.0

Det 50 år unga Rittal Scandinavian ab har huvudkontor, lager och service i Ängelholm. Lokala etableringar finns på flera platser i Sverige, Norge och Danmark med totalt 120 medarbetare av koncernens närmare tiotusen. Företaget vänder sig till industri med behov av säker inkapsling av strömfördelning, styrkomponenter och andra applikationer. Under senare år har Rittal generationsväxlat de flesta av sina produkter till ny teknik för att matcha Industri 4.0 och en digital integration i industriell produktion.

Central datorhall eller edge computing

Rittal är också en stark leverantör inom IT-infrastruktur. Installationer finns hos en rad stora aktörer, exempelvis betydande datorhallar, men även i mindre verksamheter med behov av datorutrymme. Det gäller alltifrån datacenter i en container till säkerhetsklassade datorskåp kompletta med klimatisering, larm och övervakning. Ett nytt, växande område handlar om att flytta ut datorkraft nära användningen i IIoT och IoT-applikationer.

Digital transformation

Försäljningen i Skandinavien har utvecklats från att vara produktorienterad till att förse marknaden med system och lösningar. I ett tätt samarbete med systerföretaget EPLAN, en av världens ledande mjukvaruleverantörer för elektroteknik, optimerar Rittal hela värdekedjan för kunder inom styr- och ställverksteknik. Virtuella prototyper och digitala tvillingar knyter samman alla processer från elkonstruktion till drift och underhåll.

– Den intelligenta integrationen av värdeskapande processer är nyckeln till digital transformation. Det ger möjligheter till kortare produktionstider och sänkta kostnader, betonar Fredrik Wåhlstrand.

Automatisering växer

Därutöver är automatiseringslösningar, som maskiner för bearbetning av apparatskåp, nu lika mycket en del av produktprogrammet som den sofistikerade kapslingstekniken. De innebär att kunderna effektivt kan tillverka specialanpassade produkter. Den standardiserade kapslingen blir därmed återigen individuell. Cirkeln sluts.

En kraft för ny energi

Den framgångsrika teknikutvecklingen kraftsamlar nu för den snabbväxande marknaden för förnybar energi. Ett nytt affärsområde ”Energy & Power Solutions” är under introduktion. Rittal har samlat sin kunskap inom både industri och IT för att kunna ta ett samlat grepp som en kraft för ny energi och ett hållbart samhälle.

Lösningar för bergstoppar och city

Med energiomställningen uppstår nya behov av genomtänkta kapslingssystem för den stora mängden produktionsanläggningar för energikällorna sol, vind och vatten. De kan vara belägna i de mest skiftande miljöer från kalla bergstoppar till varma ökenlandskap med helt olika förutsättningar för att säkra driften. Energiomställningen ställer även krav på lösningar för energilagring av intermittent elproduktion.

Därutöver växer efterfrågan på infrastrukturlösningar för elektrifieringen av transportsektorn, inklusive den dataöverföring som krävs för att optimera effektanvändning och betalningslösningar.

För nutid och framtid

Inom hela området kan Rittal visa sin styrka som en komplett leverantör av produkter, mjukvara och kompetens, baserad på global erfarenhet och internationella standarder.

– Sett till vår produkt- och teknikutveckling är vi en god spegling av hur samhället och industrin har utvecklats och kommer att fortsätta utvecklas. Vi har både följt marknaden och varit drivande i utvecklingen för att ny teknik ska kunna bidra till kostnadseffektivare och energisnålare processer och smartare lösningar, säger Fredrik Wåhlstrand.

 

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Wåhlstrand, VD för Rittal Scandinavian och EPLAN Software & Service AB
E-post: wahlstrand.f@rittal.se

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal i skandinavien hanterar 120 medarbetare 5000 artiklar och 6000 kunder. Dessa betjänas från svenska huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm, Göteborg samt från de norska och danska kontoren i Ski och Köpenhamn. Omsättningen 2020 uppgick till drygt 650 MSEK.