Varukorg

Automatiseringen stärker FH Automation Högre precision, sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö

En årlig besparing på 1 200 arbetstimmar stärker konkurrenskraften i en hårt pressad bransch. FH Automation i Horsens i Danmark har ersatt tungt manuellt arbete med Perforex; en mekanisk bearbetningsmaskin från Rittal Automation Systems.

En årlig besparing på 1 200 arbetstimmar stärker konkurrenskraften i en hårt pressad bransch. FH Automation i Horsens i Danmark har ersatt tungt manuellt arbete med Perforex; en mekanisk bearbetningsmaskin från Rittal Automation Systems. I kombination med elkonstruktionsverktyg från Eplan kommer företaget att stå väl rustat för morgondagens utmaningar.

FH Automation är ett innovativt företag som de senaste årtiondena har utvecklat ett brett spektrum av kompetenser inom industriell automation. Verksamheten erbjuder produktion av automatikskåp, reparation av elmotorer, PLC-styrning, mjukvaruutveckling och innovativ robotteknik. Företaget vänder sig i huvudsak till danska industrikunder, ofta globala verksamhet. Maskiner från FH Automation används i en mängd länder.

Stärker konkurrenskraften

Det ligger helt i linje med företagets egen utveckling att produktionen blir mer och mer automatiserad och digitaliserad. Det ger FH Automation en bättre kostnadsbild, högre precision och förbättrar samtidigt arbetsmiljön.

– Ska vi i Skandinavien klara konkurrensen inom produktion av automatikskåp måste vi ha fokus på kvalitet och leveranstid. Det kräver investeringar. Det ser jag tydligt i vårt fall, säger vd Lars Farsø.

Maskinen gör jobbet

Produktionen av ett färdigt automatikskåp innebär i de flesta fall att skåpet behöver någon form av bearbetning. Det kan vara håltagning för knappar, lampor och displayer. Då är Perforex avgörande. Istället för hårt slit med såg och borrmaskin trycker produktionspersonalen på FH Automation nu på en knapp. Bearbetningsmaskinen gör resten.

Perforex kan automatiskt bearbeta alla material som normalt används vid tillverkning av kontroll-, automations- och elskåp. Maskinens verktygsväxlare klarar flera uppgifter, till exempel, borrning, gängning och fräsning, i en enda operation och med hög precision.

– Vi räknar med att spara 1 200 arbetstimmar om året. Det innebär att vi kan leverera snabbare och därmed få bättre ekonomi i produktionen, betonar Lars Farsø.

Högre kvalitet på uppdragen

René Rose Christensen är elkonstruktör på FH Automation och ansvarig för att köra programmen på Perforex. Han framhåller den högre kvalitet företaget nu erbjuder.

– Slutkunden märker skillnaden. Gör vi en hel serie paneler till en kund är det en utmaning att hantera det manuellt. En knapp som sitter en enda millimeter fel sticker ut. Nu blir det alltid exakt.

Istället för att som tidigare märka ut var hålen skulle sitta i stålplåten läser Perforex de exakta koordinaterna. All information finns i programmet. Fördelen är också att filen kan hämtas upp vid nästa beställning för en lika produktion.

– Vill kunden ha en liten ändring är det bara ”copy and paste” som gäller, säger René Rose Christensen. Programmet är intelligent och beräknar automatiskt var övriga komponenter ska placeras när något flyttas.

3D-filer för projektering och automatisering

–Nästa steg i automatiseringsvågen är investering i 3D elkonstruktionsverktyget Eplan Pro Panel där filer kan överföras direkt till maskinerna. Då kapar vi ett led. Vi slipper programmera maskinen vilket gör processen ännu mer effektiv, enkel och säker. Detta förenklar så att vi kan både projektera och simulera virtuella skåp i 3D, så att vi vet att den färdiga produkten lever upp till kundens behov och förväntningar innan vi går i gång, understryker Lars Farsø.

Lättare och mer utmanande

Även om automatiseringen upplevdes spännande fanns initialt en viss intern skepsis. Men det var innan maskinerna kom på plats. Vid sidan av Perforex finns även en Secarex kapmaskin på plats, som automatiskt klipper DIN-profilskenor och kabelkanaler samt märker dem med projektnummer.

– I dag upplevs investeringen mycket positiv. Vi slipper tunga lyft och det går fortare. Medan maskinerna hanterar det tråkiga arbetet kan medarbetarna koncentrera sig på uppgifter som kräver mer tänkande. Arbetsmiljön har helt klart blivit bättre, säger Lars Farsø.