Varukorg

Systemrådgivning

Systematisk rådgivning

Rittals branschlösningar erbjuder rådgivning i fyra steg:

 • Steg 1: Verksamhetsanalys

  Rittal går systematiskt tillväga för att hitta en lösning. I början tillämpas den kundindividuella verksamhetsanalysen på alla plan:

  • Produkter, verktyg och mjukvaror som används
  • Definierade processer och förlopp
  • Lösningens effektivitet

 • Steg 2: Identifiera möjligheter

  I steg två gäller det att identifiera möjligheter som kan spara tid och pengar. Här tittar vi till exempel närmare på informationsflödet, användandet av effektiv teknik och processoptimering. Redan här kan vi hitta de första besparingsmöjligheterna.

 • Steg 3: Vidta åtgärder

  Kunden vidtar sedan, med hjälp av Rittal, nödvändiga åtgärder för att öka effektiviteten. Rittal bidrar här med intelligenta verktyg, lösningar och system. Det ena hänger ihop med det andra – utan kompromisser, utan improvisation.

 • Steg 4: Utvärdering

  "Rittal – The System" ger en betydligt högre effektivitet. Rittal erbjuder en helhetslösning (produkter, planering, mjukvaror, service och support). Efter en bestämd tid utvärderar vi resultatet tillsammans med kunden.

Besparingsmöjligheter

Fastställ besparingsmöjligheterna med hjälp av Rittals systemrådgivare.

Boka tid för rådgivning redan i dag:
0431-44 26 00

Ladda ner broschyren System Consulting (engelsk)