Varukorg

Intensiva EM-fält

Avskärmning av särskilt intensiva elektromagnetiska störfält

Särskilt intensiva störfält uppstår exempelvis vid mikrovågstorkning, anläggningar för gnistskärning och inom högfrekvent svetsteknik. Här räcker vanliga Rittals standardskåp ofta inte till. Istället rekommenderas Rittals EMC skåp.

Hög skärmeffekt – så går det till

Skåpets ytterytor ansluts i princip fogfritt på ett elektriskt ledande sätt med hjälp av en ledande specialtätning. Innerytorna och tätningskanterna lackeras inte. Korrosionsskydd åstadkoms genom grundmaterialet förses med aluzink-beläggning.

Varje skåp är bara så bra som sin bearbetning!

Vid håltagning för att skapa synliga ytor och montera kylenheter måste avskärmningseffekten upprätthållas (skärmade skivor, masktrådgaller, cellkabiner).

  • Så ser en illustration av skärmeffekten ut:

    I skärmdämpningsdiagrammet illustreras logaritmiskt hur fälten försvagas tack vare skåpet.

  • 20 dB skärmdämpning motsvarar en försvagning med faktor 10
  • 40 dB skärmdämpning motsvarar en försvagning med faktor 100
  • 60 dB skärmdämpning motsvarar en försvagning med faktor 1000
  • o.s.v.