Varukorg

Godkännanden

Rittals produkter motsvarar de allra högsta internationellt erkända kvalitetsstandarder

Alla komponenter genomgår hårda tester enligt internationella föreskrifter och standarder. Den jämna höga produktkvaliteten säkerställs genom långtgående kvalitetstyrning. Regelbunden tillverkningskontroll av externa testinstitut garanterar dessutom att globala standarder iakttas.