Varukorg

CE-märkning

CE-märkning för Rittals apparatskåp och tomma kapslingar

Apparatskåp och tomma kapslingar omfattas av märkningsskyldighet i form av CE-märkning enligt gällande EU-direktiv, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, grundat på typprovning enligt DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Fler relevanta riktlinjer:
Maskindirektivet 2006/42/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG

Av olika skäl försåg Rittal tidigare inte sina apparatskåp och tomma kapslingar med CE-märkning, trots att omfattande tester t.ex. enligt DIN EN 50298 genomfördes, vilka även finns dokumenterade i produktunderlagen och andra godkännanden.

CE-märkning införs nu successivt på alla skåp som ska användas som tomma skåp typtestade enligt DIN EN 62208 för lågspänningsfördelningskombinationer enligt DIN EN 60439-1, inom ramen för typskyltsanpassning. En konformitetsförklaring kan vid behov även ställas till förfogande innan den slutgiltiga märkningen av produkterna gjorts eftersom motsvarande provningar redan har genomförts.

Eftersom den norm som har fastställts för märkning inte gäller för skåp som omfattas av specifika produktnormer (t.ex. elektronikskåp enligt IEC 60297 eller IT-skåp), märks för närvarande endast typiska "industriskåp" för lågspänningsanläggningar.

 

CE-märkning, underlagsinformation

Vad innebär detta?

Vid CE-märkningen handlar det inte om en certifiering, där tillverkaren frivilligt låter intyga produkternas positiva egenskaper genom prövningsinstitut.

Det är en enligt lag föreskriven märkning för alla produkter, som motsvarar EU-riktlinjerna.

CE-märkningens mål är först och främst att främja uppbyggnaden av handel inom EU. CE-märkningen är ett förvaltningstecken, och var först inte avsett för konsumenter. Det var avsett som information för marknadstillsynsmyndigheten, så att kraven på de tekniska harmoniseringsriktlinjerna – i väsentliga säkerhetskrav – motsvarades. Det skulle fungera som ett "tekniskt resepass" för bestämda produkter inom EU.

Underlag för CE-märkningen är den europeiska kommissionens harmoniseringskoncept och den därmed förbundna uppvärderingen av den europeiska normeringen. Väsentligt innehåll är det inbördes godkännandet av nationella föreskrifter, normer och specifikationer. Särskilt som skydd för konsumenterna, där hälsa, säkerhet och miljö står i förgrunden.

CE-märkning